Leidende principes

We werken bij jb Lorenz met leidende principes. Deze principes vormen de basis van ons handelen en maakt ons herkenbaar als bureau. De leidende principes zijn door het collectief opgesteld en worden levend gedragen door iedereen die aan jb Lorenz verbonden is.

Wij hebben hart voor de Publieke Zaak

We werken voor de publieke zaak. Daar voelen we ons thuis en daar voegen we de meeste waarde toe. Sinds 2009 versterken we als collectief het publieke domein en werken we met hen aan de uitdagingen van deze tijd.

Wij adviseren, ontwikkelen en implementeren

Ons werk bestaat uit hoogwaardig advies, ontwikkeling en implementatie. Wij bedenken duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken binnen het publieke domein, waarmee onze klanten zelf verder kunnen, wij maken ons misbaar. We bouwen mee met onze klanten aan hun ontwikkeling en versnellen die. We houden geen stoelen warm of passen op de winkel. Daar zijn anderen beter in.

Wij zijn een collectief van specialisten en professionals

Zelfstandig werkende professionals dragen het collectief. Samen maken wij meer impact en daarom werken specialisten met elkaar samen in het collectief van jb Lorenz. We zijn eigentijds georganiseerd, zonder management, flexibel, met een lage overhead.

Wij zijn onze eigen kwaliteit

We zijn meester in ons vak en leerling bij de ander. Dit kunnen we blijven omdat we kritisch zijn op onze eigen kwaliteit. We helpen elkaar vooruit in de opdrachten die we doen. We delen onze kennis waardoor we bij blijven, bij leren en onze klanten de beste kwaliteit en waar voor hun geld geven.

Wij werken samen met specialisten

We zijn een klein bureau met grote impact. Dat kunnen we niet alleen. Ons collectief wordt gedragen door de intensieve samenwerking met een aantal vakbekwame en gemotiveerde specialisten die iets bijzonders toevoegen aan onze eigen kennis en kunde, soms zichtbaar, soms onzichtbaar voor onze klanten. Vakmanschap staat hierbij voorop.