Van het kastje door de muur!

Posted · Add Comment
Van het kastje door de muur!

Daar waar de wet en de kaders eindigen, maken wij ruimte om de stap te zetten van plannen naar realisatie!

Wij zetten deuren open en breken muren af, voor oplossingen die voor de hand liggen en haalbaar zijn.

Kennisdelen en expertise inzetten voor projecten die leiden tot oplossingen zit in onze aard! Daarom hebben we besloten om via een stichting een stapje verder te gaan.
Via wet en regelgeving is het soms niet mogelijk echt oplossingen te organiseren voor echte knelpunten in een gezin of in een organisatie.

Via deze stichting willen wij echte voor de hand liggende oplossingen die om welke reden dan ook niet ondersteund kunnen worden vanuit regelgeving een kans geven. Door beschikbaar stellen van onze kennis, geld.

Zo hebben we het afgelopen jaar het Leger des Heils in Hoorn geholpen. Door een combinatie van factoren was er geen budget om een aantal matrassen in de nachtopvang te vervangen. De matrassen waren dermate slecht – en een bedreiging voor de gezondheid – dat besloten was de matrassen van de bedden af te halen en de mensen op de spiralen te laten slapen.

“Van het kastje door de muur” pakte de rekening van de matrassen op, daar waar gemeente, en de zorgorganisatie dat niet konden verantwoorden.

Onze stichting biedt een helpende hand waar bureaucratie leidt tot onbedoelde stagnatie. Daar waar een oplossing ligt, maar die niet in regelgeving gevat kan worden.
De vergoeding van een fiets of reparatie zodat iemand elke dag naar school of werk kan.

Dit gaat niet altijd over geld!
Wij stellen nu 12 ipads beschikbaar die we normaal gebruiken in face-to-face onderzoek zodat ouderen nu contact kunnen hebben met hun dierbaren, familie en kleinkinderen.

Wil je bijdragen aan dit mooie initiatief? Stort dan op rekeningnummer NL47 TRIO 0197759203 o.v.v. ‘Van het kastje door de muur!’
In ons fonds hebben wij al privé en zakelijk donering morgen ontvangen.
“Van het kastje door de muur” is een ANBI stichting.

Meer informatie? Klik hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *