Terug naar het overzicht

‘Welzijn: kijk naar iemands fysieke, mentale én sociale kant’

“Welzijn is méér dan gezondheid en klinische uitkomsten”, zegt Jane Murray Cramm. “Het gaat ook om iemands mentale en sociale welzijn.”

De huidige zorg werkt vooral goed bij hoger opgeleide patiënten. Hoe realiseren we ook bevredigende afstemming op mensen met een lage sociaaleconomische status? Dat is een van de vragen die Jane Murray Cramm wil beantwoorden. Sinds dit jaar is zij hoogleraar ‘Person-centred care’.

Praktische verbeterpunten

“De focus van zorgstelsels is nog steeds veel te beperkt. Om echt aan de behoeften van patiënten te voldoen, is een focus op algemeen welzijn nodig, breder dan alleen gezondheid en klinische uitkomsten.” In het persbericht over haar benoeming tot hoogleraar aan Erasmus School of Health Policy & Management wond Jane Murray Cramm er geen doekjes om. Zij gaat onderzoek coördineren en verrichten met onder meer als doel in 2026 de zorg praktische verbeterpunten aan te reiken. Studies worden opgezet in de eerstelijnsgezondheidszorg, langdurige zorg en ziekenhuizen. De aandacht gaat vooral uit naar kwetsbare groepen: bijvoorbeeld mensen met dementie, obesitas of een verstandelijke beperking, chronisch zieken en patiënten met multimorbiditeit.

Kwetsbare groepen

Murray Cramm: “De sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijven stijgen. Dat impliceert dat de huidige zorg vooral goed werkt voor de hoger opgeleiden. Ik wil weten: wat heeft de zorg nodig om ook aan te sluiten bij kwetsbare groepen? Bij persoonsgerichte zorg kijken zorgverleners vaak wel naar iemands leeftijd en medische klachten, maar niet naar opleiding en gezondheidsvaardigheden. We hebben het over een grote groep. Uit onderzoek van het Nivel bleek vorig jaar dat zo’n dertig procent van de Nederlandse bevolking moeite heeft met het begrijpen van informatie over ziekte en gezondheid, met het toepassen van deze informatie en met het stellen van vragen hierover. Verder kwam naar voren dat zorgverleners vooral op een instrumentele manier communiceren met deze patiënten.”

Welzijn

De hoogleraar noemt een verbetermogelijkheid. Zij is enthousiast over de acht dimensies van persoonsgerichte zorg van het Picker Institute. Jane Murray Cramm: “Gaat een organisatie beter scoren op de acht dimensies? Dan vertaalt dat zich onder meer in gezondheidswinst, beter welzijn en meer tevredenheid van patiënten en zorgverleners. Dat is gebleken uit systematische reviews.”

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied