Terug naar het overzicht

Weerstand op digitalisering is goed voor je

De afgelopen maanden ben ik, Sander Moret, samen met verschillende klanten bezig geweest om voor hun organisatie een visie op digitalisering te ontwikkelen. Het is voor hen allemaal een reis geweest van luisteren, leren en hun zorg verbeteren. Ik hoor je denken: “wat heb ik aan digitalisering?”.

Dat kan ik begrijpen. Want digitalisering in het sociaal domein en de eerste lijn staat voor velen haaks op de menselijke waarden die terecht hoog in het vaandel staan. Die scepsis ben ik de afgelopen maanden dan ook zeker tegengekomen, zowel bij het personeel van de organisaties, de vrijwilligers en de cliënten. Opmerkingen als “bel me maar als we weer normaal kunnen vergaderen in plaats van videobellen” en “fysiek contact is onvervangbaar” geven aan dat er weerstand is tegen digitaliseren. Maar in die weerstand ligt dan ook de sleutel tot succes.

Luisteren naar die weerstand helpt je om te weten te komen wat voor jou wel en niet kan werken. En de inzichten die het gesprek geeft, dragen in grote mate bij aan het succesvol toevoegen van digitale manieren om de mensen te helpen. Met een begrip van mogelijkheden en aan welke eisen en wensen tegemoet kan worden gekomen ben je in staat om een meetlat te maken waarlangs je alle digitale middelen kunt leggen. Deze lat helpt je om goede keuzes te maken als het gaat om je zorg verbeteren door digitalisering toe te voegen. 

En dat is precies wat ik de afgelopen maanden ook heb gezien en gehoord. Naast de scepsis zit ook een heleboel kracht en kennis in de mensen die belangrijk zijn voor een organisatie. Ook zij zien de potentie van digitalisering toevoegen om zorg te verbeteren, maar wel op een manier waarop zij er baat bij hebben. Zij hebben al meer ervaring met de goede en slechte kanten van digitalisering dan wij zelf kunnen ervaren. En die ervaringen helpen je om de fouten van anderen niet te maken. Dat was voor mij ook de reden om juist het gesprek te voeren met hen. En dat heeft er toe geleid dat ik samen met de klanten helderheid heb kunnen geven over wat belangrijk is bij de zorg voor mensen op de manier zoals hun organisaties dat zelf doen. 

Die helderheid heeft ook echt al effect gehad voor de uitvoering bij deze klanten. Gelukkig is dit niet alleen weggelegd voor enkelen, maar kunnen veel zorgorganisaties hiermee aan de slag. Er is namelijk nog tot het einde van het jaar een subsidie beschikbaar om een visie op digitalisering te ontwikkelen. Pak nu je kans om jouw zorg te verbeteren!

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied