Terug naar het overzicht

Webinar: “Versterken van wijken en buurten met behulp van data”

Ben je werkzaam bij een gemeente en houd je je bezig met het herijken van subsidiebeleid? Ben je benieuwd hoe je aan de hand van data de goede dingen kan doen om hulp en ondersteuning aan te laten sluiten bij wat nodig is in wijken en buurten? Ben je gemeenteraadslid en ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden om het goede te doen voor mensen in wijken en buurten? Schrijf je dan in voor het webinar “Versterken van wijken en buurten met behulp van data”.

Met ingang van 19 maart 2020 houden we iedere donderdag een webinar over een actueel thema: Data-Donderdag! De rode draad door alle webinars is het belang en de mogelijkheden van het werken met data in en rond het sociaal domein. We gaan in op specifieke onderwerpen en delen tips en trics waar je in de praktijk direct mee aan de slag kan om uitvoering en beleid effectiever te maken. Na afloop van het webinar kun je aangeven of je online nog even 1 op 1 door wil praten over het onderwerp of jouw specifieke situatie.

Op 19 maart is het thema ‘ Versterken van wijken en buurten’.

We gaan aan de slag hoe je als gemeente, zorgorganisatie of als wijkinitiatief obv data kan bekijken welke initiatieven een meerwaarde leveren voor een wijk of buurt en op welke manier deze initiatieven gefaciliteerd kunnen worden. We hebben allemaal de ambitie om zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de leefomgeving van mensen te organiseren. Maar welke keuzes kun je dan maken om middelen over te hevelen van bijvoorbeeld een regionale inkooporganisatie naar de eigen wijken en buurten? En waar baseer je die keuzes op?

Want meer dan voorheen zijn bewoners zelf initiatiefnemers van activiteiten. Bewoners zijn zo steeds minder consument en veel meer (mede)producenten. Wijkprofessionals faciliteren en ondersteunen daarbij alleen als het nodig is en voor de duur dat het nodig is. In de ene wijk nemen bewoners vooral zelf initiatief en is ondersteuning niet nodig of gewenst; in andere wijken met minder eigen initiatief en samenredzaamheid is die ondersteuning juist nodig.

Aanmelden

 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied