Terug naar het overzicht

Sturen op maatschappelijk resultaat; maar hoe dan?!

DIT WEBINAR IS NU TERUG TE KIJKEN Na registratie kun je het webinar terug kijken. Let op: het duurt 10 seconden voordat Bianca begint met praten en de slides volgen daarna in beeld. Veel plezier met kijken!
Klik hier om het webinar terug te kijken
Onderstaand de slides die als leidraad dienden voor het webinar.

Datum: donderdag 22 november 2018
Tijd: 12.00 – 12.30 uur
Sturen op maatschappelijk resultaat: maar hoe dan?!
Iedere keer dat een raadslid of Tweede Kamerlid vraagt om ‘grip’ op het sociale domein, zit er aan het einde van de dag weer een professional of burger vijftien minuten langer formulieren in te vullen. En ondanks al die administratie komen de tekorten en overschotten in het sociaal domein telkens volledig uit de lucht vallen. De mogelijkheden tot ingrijpen die gemeentebesturen vervolgens tot hun beschikking hebben, lijken zich te beperken tot twee mogelijkheden om te sturen op volume: de hoeveelheid geld of de hoeveelheid zorg. Dat kan en moet anders!
Gemeenten hebben nu een uitgelezen kans transformatie van zorg in te zetten door te starten met een uitgewerkte, concrete visie op het gehele sociale domein en het benoemen van gewenste maatschappelijke resultaten. Door maatschappelijke resultaten en ambities te formuleren, helpen we zorgorganisaties zich anders in te richten: van het draaien van gestandaardiseerde zorgproductie in minuten of producten naar een systeem waarbij zorgorganisaties maatwerk kunnen bieden aan hun cliënten. Dat vergt uitwerking op alle vlakken: van de wijze van organiseren van werken in sociale wijkteams tot andere vormen van bekostiging.
Het is heel goed mogelijk om als gemeente en gemeenteraad te sturen op maatschappelijk resultaat en concrete keuzes te maken over de inzet en bekostiging van zorg samen met burgers en zorgaanbieders. Maar de vraag die dan gesteld wordt is: hoe dan?!
In dit webinar leggen we op een heldere en eenvoudige manier de principes uit van het gedachtengoed dat we al vanaf 2013 doorontwikkelen. We lichten de peilers van de monitor maatschappelijk resultaat toe en leggen uit hoe we komen tot het meetbaar maken van maatschappelijk resultaat. We praten niet vanuit de theorie maar vertellen hoe de verschillende gemeenten ieder hun eigen weg hebben gevonden in het toepassen van de monitor. Praktijkverhalen die we niet mooier maken dan ze zijn. Maar die jou wel een goed beeld geven van de praktische toepassingsmogelijkheden.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten