De decentralisaties binnen het sociaal domein zijn niet simpelweg een overheveling van taken naar gemeenten. Na een intensief voorbereidingsjaar in 2014 en het “inregeljaar” 2015, staan gemeenten en zorgorganisaties nu voor een fundamentele herbezinning wat betreft hun positie ten opzichte van hun gemeenschap en de vormgeving van hun eigen organisatie. Alle betrokken binnen het sociaal domein merken dagelijks dat de huidige governance-structuren niet meer passen in de nieuwe complexe samenwerkingsverbanden van vandaag en dat strategische vraagstukken de eigen organisatiegrenzen overschrijdt.

jb Lorenz agendeert het organisatie-ontwikkelvraagstuk van gemeenten en zorgaanbieders op landelijk niveau en zoekt samenwerking met wetenschappelijke denktanks om de weerbarstige praktijk van vandaag te verbinden met de laatste wetenschappelijke stand van zaken.

Gemeenten en zorgorganisaties met strategische vraagstukken in relatie tot het sociaal domein zijn bij ons aan het goede adres! Schouder aan schouder bieden we duurzame oplossingen voor organisatie-ontwikkelvraagstukken en adviseren we over passende governance. Want het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden is waar we goed in zijn.

Ervaart u ook een organisatie-ontwikkelopgave voor uw organisatie? Neem dan contact op met Bianca den Outer of Nel Buijs.