Zijn onze cliënten tevreden? Hebben we een gezonde populatie? Welke zorgproducten zijn preferent én effectief? En natuurlijk, blijven we binnen budget? Vragen die iedere gemeente(raad) zichzelf stelt.

Al deze vragen zijn te beantwoorden door data van de gemeente op te nemen in een dashboard. Dit klinkt heel eenvoudig maar is in de realiteit complex. Want de administratieve processen binnen het sociaal domein lopen niet altijd even soepel. Zorgaanbieders declareren van alles maar niet alle details komen via het digitale berichtenverkeer altijd goed aan. Sommige aanbieders zijn nog niet (integraal) aangesloten op het digitale berichtenverkeer. En andere aanbieders leveren de ene keer wel aan en de andere keer niet. Kortom, een goede kwaliteit van datacollectie is een uitdaging voor gemeenten.

jb Lorenz ontwikkelt in eigen beheer een dashboard waarmee men op een visueel aantrekkelijke manier de juiste informatie over jeugdhulp, Wmo en Beschermd Wonen kan laten zien aan de juiste stakeholders. Iedere stakeholder (bestuur, control, inkoop, contractmanagement, informatiemanagement, beleid) en iedere gemeente heeft zijn eigen informatiebehoefte. We maken de dashboards daarom op maat. We inventariseren bij stakeholders de wensen en eisen  en  stemmen af wat de mogelijkheden zijn na enkele quick-scans binnen de gemeente.

Voorbeelden van informatiebehoeften die we tegenkomen in de praktijk:

 • Financiële uitputting per domein
 • Onderhanden Werk positie per aanbieder
 • Verwijzers
 • Aantallen cliënten
 • Forecast
 • Tussentijdse uitval
 • Klachten
 • Wachtlijsten & wachttijden
 • Instroom/doorstroom/uitstroom cliënten
 • Doelmatigheid
 • Aantallen cliënten
 • Kwaliteitsbeleving
 • Doelrealisatie

Ook stellen we quick-scans op die we opleveren in een eenvoudig te interpreteren dashboard met de onderwerpen: sociaal domein budgetten analyse 2015-2020, groei- en krimp analyses binnen de verschillende domeinen op basis van historisch zorggebruik, verwijzers-analyses, type-trajecten, duur en reden beëindiging traject etc.

Wilt u meer informatie over dashboarding? Neem dan contact op met Bianca den Outer.