Terug naar het overzicht

Voor de Jeugd Dag Live 2018: Vier jaar na de transitie. Waar staan we?

Op 4 november zat Bianca den Outer namens jb Lorenz aan tafel om te praten over “Vier jaar na de transitie”. Wat is de stand van zaken? Het werd een levendige discussie met Eelco Eerenberg (wethouder Enschede), Jeroen Olthof (directeur de Jutters Lucertis), Marion Smit (directeur Jeugd VWS) en Ans van der Maat (NJI).
De kwestie waar we onder leiding van Kim Coppes drie kwartier over in gesprek zijn geweest:
Veel gemeenten zien de kosten voor en vraag naar jeugdhulp nog toenemen. Wat is het perspectief als er niet meer geld beschikbaar komt? Wat zijn alternatieve strategieën? Is preventie hèt antwoord? Gaat het Transformatiefonds helpen?
Het volledige rondetafelgesprek duurt ruim 45 minuten en is hier terug te kijken.

 

Onze nabeschouwing van het rondetafelgesprek

Omdat in drie kwartier niet alles even goed en diep aan de orde kan komen, hebben we een nabeschouwing gemaakt over het rondetafelgesprek “Vier jaar na de transitie”.
jb Lorenz is vanaf het begin zeer nauw betrokken bij de transities. In 2014 en 2015 is Bianca als onafhankelijk expert verbonden geweest aan het ondersteuningsteam decentralisaties, een samenwerkingsverband van het Ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken en de VNG. In die hoedanigheid heeft zij bijna alle sturings- en bekostigingsvraagstukken rondom jeugdhulp opgepakt.
Samenvattend: hoe gaan we leren van 4 jaar transitie?

  1. Regio’s: ga naar de eigen plek der moeite. Geïnspireerd worden door andere regio’s is leuk, maar niet heel effectief. Zorgaanbieders, gemeente en andere partijen moeten vooral heel goed gaan kijken in de eigen regio wat er nodig is om zorg en ondersteuning voor kinderen en gezinnen beter en anders te organiseren. Over de eigen plek der moeite schreven we eerder een blog.
  2. Wethouders: maak de decentralisaties politiek en voer dus het politieke debat.
  3. Betrek veel meer ouders en kinderen bij de manier waarop zorg en ondersteuning georganiseerd zou moeten worden.
  4. De gemeenteraad een hele expliciete rol geven: hoe willen jullie toezicht houden op het zorgstelsel in de lokale verzorgingsstad en hoe gaan we lastige keuzes maken?

Heb je nog vragen, tips of opmerkingen laat ze ons weten!
Je kunt de hele nabeschouwing hier kijken.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied