Terug naar het overzicht

Vier principes om te doen wat ertoe doet

We vinden het vaak lastig om samen te werken. Pas wanneer de druk heel hoog wordt en grote risico’s ontstaan, durven mensen buiten hun eigen belangen en kaders te denken. Niet heel vreemd. Onze samenleving beloont vooral individuele prestaties. Samenwerking komt uit bij financieel voordeel, terwijl het sec een middel is om tot een beter resultaat te komen.

Het klinkt allemaal cynisch, maar ik zie het vaak gebeuren. Aan allerlei tafels waar belangen en ego’s zoveel ruimte innemen dat 1,5 meter afstand onmogelijk lijkt. Terwijl we elkaar nodig hebben om beter werk te leveren. Voor degenen die dat nodig hebben. In dit blog deel ik een paar principes die ik probeer te hanteren in mijn eigen werk. Principes waarvan ik denk dat ze bijdragen aan een betere samenwerking, en tegemoetkomen aan wat mensen nodig hebben.

Principe 1: I can see clearly now

Vervang I door We en je hebt het eerste principe te pakken. Voor samenwerking is een gezamenlijk inzicht noodzakelijk. Inzicht in de maatschappelijke opgaves, problematiek of behoeftes waarvoor je bij elkaar bent gekomen. Daarmee bedoel ik niet dat je een gedeeld beeld nodig hebt, maar dat je probeert zoveel als mogelijk informatie te verzamelen die het inzicht geven. Informatie vanuit verschillende perspectieven, kanalen en voorzien van duiding. Want met alleen data en cijfers kom je er niet. Duiding van al deze informatie is nodig om verschillende interpretaties te voorkomen. Anders ontstaat een Babylonische spraakverwarring.

Principe 2: Come together

Na een gezamenlijk inzicht, moet je vervolgens ook echt samen bepalen wat nodig is. Iedere deelnemer brengt zijn eigen expertise en ervaring in tijdens zo’n gesprek. Tegelijk moet je benoemen welke belangen aan tafel spelen. Alleen dan kan je bespreken welke dynamiek die belangen met zich meebrengen. Vervolgens kan je met alle inzichten en de beschikbare expertise vaststellen wat nodig en daadwerkelijk verschil kan maken. Benut de alle beschikbare ervaring aan tafel en combineer waar nodig!

Principe 3: Power to the people

Daarna ben je verre van klaar. Je zet een samenwerking op om mensen te helpen. Mensen die ondersteuning nodig hebben of waar iets voor geregeld moet worden, zodat ze een goed leven kunnen leiden. Te vaak wordt vergeten aan mensen zelf te vragen wat zij nodig hebben. En wat er voor hen toe doet. Voordat je bepaalt wat je gaat doet, moet je mensen zelf invloed geven op je plannen. En hen de mogelijkheid geven om plannen te wijzigen. Laat het een samenspel zijn tussen mensen en organisaties. Beperk het niet tot inspraak, maar geef daadwerkelijk invloed. Heel belangrijk: wees helder over de reikwijdte van de invloed.

Principe 4: Tear down this wall!

Je hebt een gezamenlijk inzicht, samen bepaalt wat nodig is en mensen hebben invloed gehad op de plannen. Hartstikke mooi… Toch? Totdat het aankomt op de financiën. Dan liggen de belangen weer languit op tafel en durft niemand een centimeter te bewegen. Je hebt dus een radicale interventie nodig tot samenwerking te komen. Je moet de muren tot op de grond afbreken. Wees creatief met je eigen middelen en durf vertrouwen te hebben dat de ander hetzelfde wilt als jij. Maak vrije ruimte op je begroting, vraag opdrachtgevers om coulance of richt een stichting op waar iedereen zijn eigen bijdrage aan levert. Maar wees alsjeblieft niet te streng. Daar is nooit iemand écht beter van geworden.

Deze blog is geschreven door Thom van Woerkom.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten