Terug naar het overzicht

Verbinding van zorg en veiligheid in ongewone tijden

Het land en zo ook de provincie Limburg staan op zijn kop. Het Coronavirus en de genomen maatregelen vanuit het Rijk, per gemeente en per organisatie zorgen voor aangepaste werkprocessen, regels en gaan gepaard met een grote mate van onzekerheid. Deze onzekerheid maakt de kwaliteit van samenwerking belangrijker dan ooit.

Eind maart heeft de politie Limburg haar zorgen kenbaar gemaakt over de risico’s voor kwetsbare personen in de ontstane crisis aan het bestuur van de Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord. In reactie daarop wordt momenteel bestuurlijke regie gepakt op de samenwerking in de keten rond zorg en veiligheid. Het is belangrijk dat elkaars handelingskaders langs elkaar worden gelegd om te toetsen waar de hiaten ontstaan. Ook moet de dialoog samen worden gevoerd over de vragen die de kaders oproepen tussen de partners; opnieuw leren verstaan van elkaars taal, kennen van elkaars mogelijkheden tot ondersteuning van elkaar en begrip hebben voor elkaars grenzen.

Het beroep dat wordt gedaan op de maatschappij en de daarmee gepaarde onzekerheid kan leiden tot verhoogde maatschappelijk onrust. Daarom is het essentieel dat de samenwerkende partijen hier op een goede manier mee omgaan. De zichtbaarheid in de wijk (fysiek of digitaal) moet er zijn door het realiseren van effectieve communicatie met inwoners. Op operationeel niveau binnen de keten zijn initiatieven genomen zoals door politie, die korte lijnen mogelijk maakt via verbinding in een ‘app-groep’. In deze groep kan snel worden geschakeld bij complexe situaties waarin men elkaar snel nodig heeft.

Doorzettingsmacht en begrip op de werkvloer met bestuurlijke regie en coördinatie zijn cruciaal in deze tijden om ook voor de kwetsbaren onder ons op het snijvlak van zorg en veiligheid de risico’s te beperken, de zorg zo goed als mogelijk te continueren en de balans in de samenleving te behouden.

Dirk Jimmink schreef dit blog voor de VNG-nieuwsbrief Zorg + Veiligheid, nummer 15 (2 april) vanuit zijn functie als regioadviseur VLOT, regio Zuid-Oost.

Lees hier meer over het Verbindend Landelijk Ondersteunings Team (VLOT)

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied