Terug naar het overzicht

Veel gemeenten hebben geen visie op jeugdzorg

Gemeenten moeten meer meer visie hun jeugdzorgtaken inrichten. Nu hebben commerciële zorgaanbieders een voet tussen de deur zonder dat er zicht op kwaliteit is, stellen Bianca den Outer en René Peters.

Belangrijke jeugdzorg-organisaties dreigen om te vallen, terwijl kleine aanbieders grote winst boeken. Het aantal jongeren dat hulp krijgt blijft groeien.

Aanbieders

Net als het aantal aanbieders dat grote winsten maakt en het aantal durfkapitalisten dat in jeugdzorg investeert. Nu zitten gemeenten met tientallen commerciële aanbieders in de maag die oplossingen verkopen en dus problemen zoeken. Zonder zicht op de kwaliteit. Dat is niet de bedoeling. Maar het is wel het gevolg van keuzes die gemaakt zijn. Het past gemeenten niet de armen in onmacht in de lucht te steken en maar te hopen dat ‘Den Haag’ weer extra geld geeft. Actie is nodig en actie is mogelijk. Eigenlijk hebben veel gemeenten niet goed nagedacht wat ze willen bereiken voor hun burgers. Want bijna alles hangt samen: bestaanszekerheid, wonen, vrije tijd, sociale cohesie en leefomgeving.

Behalve in de gemeentelijke systemen. Daar gaat iedere wethouder en ambtenaar nog over zijn eigen potje met geld. En werken gemeentelijke afdelingen niet noodzakelijkerwijs samen. Laat staan dat budgetten in elkaar kunnen overlopen of dat er een gezamenlijke visie op wonen, inkomen, welzijn en zorg bestaat. Zonder zo’n samenhangende visie gaat het niet. Gemeenten hebben de definitie van zorg erg opgerekt.

Heel lichte zorg die voor 2015 door niemand vergoed werd, zit nu vaak in het standaardpakket van de gemeente. Dat zorgt voor een explosie van het aantal kinderen met lichte vormen van adhd, faalangst, dyslexie en andere klachten. Het is maar de vraag of dit soort lichte problemen professioneel opgelost moet worden. Sommige lichte problemen horen bij het leven of zijn op school en thuis best zelf op te lossen.

De vraag naar ondersteuning is vrijwel oneindig. Daarom is begrenzing gewoon noodzakelijk. Ook hebben veel gemeenten tot honderden aanbieders gecontracteerd. Er valt iets te kiezen.

Contractering

Maar niet alles hoeft door professionals opgelost te worden en dat kan ook niet. En niet iedere zorgondernemer hoeft een contract bij de gemeente te krijgen. Op basis van een brede visie en gewenste maatschappelijke resultaten van de gemeente op wonen, inkomen, welzijn en zorg, kan een aantal goede partners worden gecontracteerd. Van daaruit kan men bouwen aan toegang en preventie. Nu is die visie er vaak niet, noemen we alles zorg en krijgt iedere zorgondernemer op voorhand ruim baan.

En daar komt de enorme bureaucratie nog eens bovenop. Logisch dus, dat er geld te kort is. Dat gaat ten koste van basisvoorzieningen als zwembaden, bibliotheken of verenigingen. Maar bovenal van kinderen met zware problemen. Nu dit besef breder door lijkt te dringen, is het tijd om ernaar te handelen.

René Peters, Tweede Kamerlid voor het CDA en woordvoerder Jeugdzorg
Bianca den Outer, partner jb Lorenz

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied