Uitgeverij

Wie samenbrengt teweeg


De Eerstelijns: platform voor strategie en innovatie

De Eerstelijns is HET mediaplatform voor de eerstelijns gezondheidszorg. De Eerstelijns geeft het overzicht van alle belangrijke ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. De eerstelijnszorg innoveert en ontwikkelt in een hoog tempo. De Eerstelijns ondersteunt het ontwikkelingsproces via het tijdschrift dat 8x per jaar verschijnt, maar ook via congressen, social media, bijeenkomsten en als inleider op strategische bijeenkomsten. De Eerstelijns richt zich op bestuurders, beleidsmakers, zorgverzekeraars, overheden, vooruitstrevende zorgaanbieders, onderwijs, bedrijfsleven en financiers.

Trends en ontwikkelingen in de eerstelijns zorg

Vergrijzing

We zien dat er een vergrijzende populatie bestuurders is en dat de georganiseerde huisartsenzorg in het bijzonder nog vaak klassiek georganiseerd maar ook georiënteerd is. Tegelijkertijd worden deze bestuurders zich er steeds meer van bewust dat opvolging belangrijk is en dat ook het opschalen van organisatiegraad urgent is om de eisen die gesteld worden aan de huisartsenzorg het hoofd te bieden

We zien ook dat er een jongere generatie huisartsen is die zich niet aangetrokken voelen tot de klassieke organisatiestructuren noch tot de vormen van praktijkhouderschap die nu dominant zijn.​

Regionalisering

Er is een duidelijke beweging naar regionalisering van zorg. De contourennota van Hugo de Jonge die dit najaar naar de Kamer gaat, zal ook voor een groot deel over deze regionalisering gaan (juiste zorg op de juiste plek) maar zeker ook over regionale samenwerking.

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking wordt cruciaal in de zorg om de grote thema’s rondom arbeidsmarkt, vergrijzing en toename van chronische aandoeningen vorm en inhoud te geven. De huidige vorm van ketenzorg is niet lang meer houdbaar bijvoorbeeld.​

Nieuwe generatie

De jonge generatie huisartsen die zich als waarnemer positioneren, krijgen in de huidige structuren steeds meer plek; zo zijn er al huisartsenorganisaties die waarnemers stemrecht gaan aanbieden.

De jonge generatie huisartsen is duidelijk op zoek naar toekomstperspectief als het gaat om ICT en hulpmiddelen om hen het werk en de organisatie van het werk gemakkelijker te maken. Maar ook: de samenwerking met andere partijen vorm te geven.