Tijdens mijn opleiding bedrijfskunde, die ik in oktober 2018 heb afgerond, heb ik verschillende facetten van bedrijfsvoering gezien. Ik werd hierbij het meest getriggerd door verbeteringen van bedrijfsprocessen en het ombouwen van data naar zinvolle informatie. Deze onderwerpen heb ik verder uitgediept tijdens mijn stage en afstudeeronderzoek bij een inkooporganisatie die actief is binnen het sociaal domein.

Enthousiast en nieuwsgierig zet ik nu mijn eerste stappen binnen dit werkveld. Ik ben erg geboeid door de ontwikkeling van het gebruik van big data en datagestuurd werken, wat met name in de publieke sector nog een onderwerp is wat aandacht nodig heeft. Ik heb bij JB Lorenz de kans gekregen om met deze uitdaging aan te slag. Ik wil graag de organisaties in het sociaal domein helpen inzicht te krijgen in het zorglandschap om vanuit daar de vertaling te maken naar beleidskeuzes en optimale benutting van schaarse (financiële) middelen.

Tijdens mij opleiding heb ik me met name gespecialiseerd in procesoptimalisatie, projectmanagement en data analyse. Ik kan met deze ervaring, in samenwerking met mijn collega’s van jb Lorenz, een steentje bijdragen aan het versterken van het sociaal domein.

vince@jblorenz.nl
06 15473705

Projecten van Vince van Gastel

Informatieanalyse Centrum voor Jeugd en Gezin

Dit CJG is een slanke organisatie, met relatief weinig overhead. Intern is capaciteit beschikbaar (dan wel: kan beschikbaar worden gemaakt) die (een deel van) de structurele vragen op het gebied van informatieanalyse kan beantwoorden. Met het CJG is afgesproken om voor de structurele oplevering van de informatieproducten zo veel als mogelijk gebruik te maken van de eigen CJG-organisatie. Hiertoe worden producten en werkwijzen die samen met het CJG ontwikkeld worden, zo snel als mogelijk overgedragen naar de staande CJG-organisatie en in proces gebracht.

Op korte termijn gaat het CJG over naar een nieuwe informatiesysteem. In het eerste kwartaal van 2019 is behoefte aan tijdelijke ondersteuning om de rapportages uit het oude informatiesysteem ook beschikbaar te krijgen vanuit het nieuwe informatiesysteem.Voor het overstappen op een nieuw informatiesysteem bij een centrum voor Jeugd en Gezin zal jb Lorenz in 2019 ondersteuning bieden om de rapportages uit het oude systeem beschikbaar te stellen binnen het nieuwe systeem.