Terug naar het overzicht

Vince van Gastel | Data analist

Vince van Gastel heeft tijdens zijn opleiding bedrijfskunde, die hij in oktober 2018 heeft afgerond, verschillende facetten van bedrijfsvoering gezien. Vince werd hierbij het meest getriggerd door verbeteringen van bedrijfsprocessen en het ombouwen van data naar zinvolle informatie.

“Ik ben erg geboeid door de ontwikkeling van het gebruik van big data en datagestuurd werken, wat met name in de publieke sector nog een onderwerp is wat aandacht nodig heeft. Ik heb bij jb Lorenz de kans gekregen om met deze uitdaging aan te slag. Ik wil graag de organisaties in het sociaal domein helpen inzicht te krijgen in het zorglandschap om vanuit daar de vertaling te maken naar beleidskeuzes en optimale benutting van schaarse (financiële) middelen”, vertelt Vince.

De getallen mooi overzichtelijk naast elkaar hebben is leuk, maar waar ik echt geïnteresseerd naar ben, is het verhaal achter de data. Achter elk cijfer schuilt een mens, en soms kunnen er hele logische verklaringen zijn voor hele opvallende/afwijkende cijfers. Tijdens de projecten van de afgelopen jaren heb, heb ik me met name gespecialiseerd in het duiden van cijfers. Hiermee help ik organisaties om de cijfers te gaan laten spreken en ze begrijpelijk te maken.

Terug naar het overzicht
Vince van Gastel

Aangesloten specialisten

Vakgebied