Terug naar het overzicht

Tjisse Bosch

Een fenomeen laat zich zelden vanuit één perspectief vangen en oplossingen uit verschillende denkrichtingen hoeven elkaar niet te bijten; integendeel. Vanuit nieuwsgierigheid en gedrevenheid is Tjisse Bosch bezig met het verbinden van inzichten en perspectieven om zo tot nieuwe oplossingen te komen.

Tjisse is bestuurskundige en bedrijfskundige en rondde beide masteropleidingen aan de Radboud Universiteit cum laude af. Naast zijn studie is hij werkzaam geweest als adviseur en onderzoeker. Zo deed hij onderzoek naar het organiseren van samenhang tussen zorg en veiligheid, naar maatschappelijk initiatief op het gebied van gezondheidspreventie en naar lerend vermogen in publieke organisaties.

Een terugkerend thema is het ondersteunen en ontwikkelen van organisaties als gemeenten, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders. Want hoe faciliteer je een organisatie die gewend is te werken met regels en protocollen, maar nu ineens maatwerk moet leveren? Hoe zorg je dat hulpverleners optimaal gebruik kunnen- en durven maken van hun mogelijkheden? En hoe zorg je dat concrete ervaringen en lokale diversiteit terugkomen in het leerproces van een organisatie? Dat zijn vragen waar Tjisse Bosch graag antwoord op vindt.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied