Een fenomeen laat zich zelden vanuit één perspectief vangen en oplossingen uit verschillende denkrichtingen hoeven elkaar niet te bijten; integendeel. Vanuit nieuwsgierigheid en gedrevenheid is Tjisse Bosch bezig met het verbinden van inzichten en perspectieven om zo tot nieuwe oplossingen te komen.

Tjisse is bestuurskundige en bedrijfskundige en rondde beide masteropleidingen aan de Radboud Universiteit cum laude af. Naast zijn studie is hij werkzaam geweest als adviseur en onderzoeker. Zo deed hij onderzoek naar het organiseren van samenhang tussen zorg en veiligheid, naar maatschappelijk initiatief op het gebied van gezondheidspreventie en naar lerend vermogen in publieke organisaties.

Een terugkerend thema is het ondersteunen en ontwikkelen van organisaties als gemeenten, welzijnsinstellingen en zorgaanbieders. Want hoe faciliteer je een organisatie die gewend is te werken met regels en protocollen, maar nu ineens maatwerk moet leveren? Hoe zorg je dat hulpverleners optimaal gebruik kunnen- en durven maken van hun mogelijkheden? En hoe zorg je dat concrete ervaringen en lokale diversiteit terugkomen in het leerproces van een organisatie?

Veel organisaties werken in een omgeving die gekenmerkt wordt door onzekerheid en snelle verandering. Deze organisaties bouwen op bewegend fundament. En toch, daar waar organisaties initiatief nemen en een (stoutmoedige) visie ontwikkelen, leidt dit tot positieve resultaten. Juist voor zowel kwetsbare mensen als voor gedreven hulpverleners.

Naast zijn werk voor JB Lorenz, voert Tjisse een promotieonderzoek uit aan de Radboud Universiteit. Dit onderzoek is gekoppeld aan de onderzoeksgroep Governance and Innovation in Social Services (GAINS).

Samenvattend: Tjisse is gemotiveerd om waarde te creëren voor de publieke zaak. Door samen met mensen, partijen en organisaties, die dezelfde passie delen, te onderzoeken, te ontdekken en te ontwikkelen.

Tjisse@jblorenz.nl
06 33623202

Projecten van Tjisse Bosch

Passe-partout ondersteuning ambitieplannen | welzijnsorganisatie

Deze welzijnsorganisatie vroeg ondersteuning aan jb Lorenz om te managers van de wijken te ondersteunen bij het schrijven van de ambitieplannen voor de eigen wijken. De ambitieplannen zijn geformuleerd op basis van de wijkscans die data bevatten over de populatiekenmerken en risicofactoren in de betreffende wijken. De ambitieplannen werden ter beoordeling ingediend bij de gemeente.

Anders verantwoorden: sociale scan Den haag | Xtra

In opdracht van de gemeente Den Haag is in samenwerking met de Haagse welzijnsorganisaties een sociale scan ontwikkeld. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens op wijk- en stadsdeelniveau zijn wijkfoto’s gemaakt waarmee inzicht wordt gegeven in maatschappelijke opgaven op wijk- en buurtniveau.

De sociale scan maakt onderdeel uit van het subsidieproces aan de Haagse Welzijnsorganisaties voor 2019. Het gebruik van de sociale scan vraagt voldoende inzicht en vaardigheden. De WJP’ers van de stadsdelen hebben daartoe trainingen gevolgd.

Om een verdere en bredere behoefte in het werken met de sociale scan heeft jb Lorenz per stadsdeel met de stadsdeel directeuren, de wjp-ers en de accountmanagers van de diensten de Sociale Scan besproken in het licht van de komende beoordeling van de subsidieplannen