Thom van Woerkom

Posted · Add Comment

Jezelf continu verwonderen over de werking van maatschappelijke organisaties, relaties tussen personen en het belang van machtsverhoudingen geeft de ruimte om vrijuit te denken over de staat en inrichting van onze samenleving. Binnen het sociaal domein, waar relaties en macht continu verschuiven, is die verwondering juist nu ontzettend nodig.

Thom heeft jaren bij een cliƫntenorganisatie gewerkt en vanuit die rol de belangen behartigt van mensen die zorg nodig hebben. Dit deed hij in een complex krachtenveld, waar organisatie- en politiek-bestuurlijke sensitiviteit onmisbaar zijn. Daarna heeft Thom bij een zorgaanbieder het vakmanschap van medewerkers versterkt en aan vernieuwing van de governancestructuur gewerkt.

Als sociaal wetenschapper en politiek theoreticus besteedt hij veel aandacht en tijd aan de analyse van maatschappelijke vraagstukken. Bij deze analyse mag de inbreng van degene waar het om gaat nooit ontbreken. Daarom onderzocht Thom tijdens zijn masterscriptie de impact van de Wmo 2015 op de invloed die burgers hebben in het sociaal domein.

Laat hem onder druk werken in een complexe omgeving waar veel belangen aanwezig zijn, en dan levert hij zijn beste werk. Dat kan als adviseur, procesbegeleider of trainer. De rol of functie maakt niet uit, zolang hij maar van waarde kan zijn voor een organisatie.

thom@jblorenz.nl
06 13348217

Projecten van Thom van Woerkom