Jezelf continu verwonderen over de werking van maatschappelijke organisaties, relaties tussen personen en het belang van machtsverhoudingen geeft de ruimte om vrijuit te denken over de staat en inrichting van onze samenleving. Binnen het sociaal domein, waar relaties en macht continu verschuiven, is die verwondering juist nu ontzettend nodig.

Ik heb jaren bij een cliëntenorganisatie gewerkt en vanuit die rol de belangen behartigt van mensen die zorg nodig hebben. Dit deed ik een in complex krachtenveld, waar organisatie- en politiek-bestuurlijke sensitiviteit onmisbaar zijn. Daarna heb ik bij een zorgaanbieder het vakmanschap van medewerkers versterkt en aan vernieuwing van de governancestructuur gewerkt.

Als sociaal wetenschapper en politiek theoreticus besteed ik veel aandacht en tijd aan de analyse van maatschappelijke vraagstukken. Bij deze analyse mag de inbreng van degene waar het om gaat nooit ontbreken. Daarom onderzocht ik tijdens mijn masterscriptie de impact van de Wmo 2015 op de invloed die burgers hebben in het sociaal domein.

Laat mij onder druk werken in een complexe omgeving waar veel belangen aanwezig zijn, en dan ik lever mijn beste werk. Dat kan als adviseur, procesbegeleider of trainer. De rol of functie maakt niet uit, zolang ik maar van waarde kan zijn voor een organisatie.