Als mensen verschillen van inzicht, kunnen ze veel aan elkaar hebben. Sterker nog, dan hebben ze elkaar nodig om verder te komen!

Dit principe zie ik vaak terug in het sociaal domein. Deelbelangen nemen elkaar soms in een houdgreep. Dan is het de uitdaging om de aanwezige deskundigheid, ervaring en energie in te zetten voor een stap of zelfs een sprong vooruit. Voor een betere inzet van professionele hulp en betere resultaten voor mensen die een vorm van ondersteuning, hulp of zorg nodig hebben.

In mijn tijd als wetgevingsjurist heb ik me bij het Ministerie van VWS bezig gehouden met allerlei wetgeving inzake cliëntenrechten en jeugdzorg. Sinds 2011 heb ik zeer intensief meegeschreven aan de Jeugdwet en alle toelichtingen en Kamerbrieven daarbij.
Vanaf 2015 bleef ik als beleidsmedewerker bij VWS betrokken bij het jeugdstelsel. Natuurlijk ligt de bal bij gemeenten en moeten zij samen met aanbieders aan de bak om de samenwerking en de uitvoering te verbeteren èn om steeds beter naar jeugdigen en ouders te luisteren. Maar het Rijk heeft een belangrijke rol om gemeenten en aanbieders daarbij te ondersteunen.
Ik heb daarbij altijd oog gehad voor de breedte van het sociaal domein. Of beter: het perspectief van mensen en gezinnen zelf. Want je leven is niet geordend langs de lijnen van wetten en stelsels.

Bij jb Lorenz zet ik mijn energie, creativiteit, ervaring en deskundigheid met veel plezier in voor een steeds beter functionerend sociaal domein, waar gemeenten de juiste dingen op een goede manier kunnen doen. En hun inwoners zich gehoord en waar nodig geholpen weten.

ronald@jblorenz.nl
06 5266 7031