Als op je paspoort je beroep zou mogen staan, dan staat er bij mij projectmanager.

Ik neem graag verantwoordelijkheid voor het behalen van een projectresultaat. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in project- en verandermanagement. Dit betreft het managen van complexe veranderingstrajecten, als mede het leiden van grote ICT projecten en programma’s. Als adviseur, coach en verandermanager begeleid ik organisaties in het voorbereiden, implementeren en internaliseren van veranderoperaties.

Ik heb een brede ervaring in opdrachten bij landelijke, provinciale en lokale overheid. Daarnaast heb ik opdrachten gedaan in verschillende branches. Sinds 2006 hebben deze opdrachten zich afgespeeld binnen verschillende onderdelen van de zorg en lokale overheid.

Ik werk vanuit een drijfveer dat het in Nederland echt anders moet. Ik heb hierin de overtuiging dat substantiële veranderingen alleen via een radicale aanpak bereikt kunnen worden. De grenzen van de huidige wet- en regelgeving en ingesleten patronen stellen hierin niet het kader, maar zijn nodig als markering om op of (zelfs) buiten deze lijnen tot nieuwe oplossingen te komen; bewust buiten de lijntjes kleuren.

Ik werk vanuit een maatschappelijk kritische grondhouding en kijk naar projecten in wat zij bijdragen aan veranderingen binnen een organisatie en binnen onze samenleving. Ik zoek de balans tussen zelf verantwoordelijkheid dragen voor het behalen van een resultaat en anderen in projectmatig denken en -werken stimuleren. Ik vervlecht daarin werkvormen vanuit filosofie en poëzie.

Ik zie het als een speerpunt om op het verbindingsvlak tussen gemeenten, inwoners en zorgaanbieders veranderingen te realiseren die een duurzame impact achterlaten; ‘game changers’ die de zorg in Nederland echt innoveren.

rob.vanrenen@jblorenz.nl
06-51335324
LinkedIn