Renate van Huizen

Posted · Add Comment
Renate van Huizen

Achter ieder cijfer over de zorg, zit een mens. Met beiden moet je zorgvuldig omgaan. Daar staat Renate van Huizen voor. Renate is partner bij jb Lorenz. Renate staat graag, met opdrachtgevers, voor de uitdaging om het beschikbare geld voor diegene die zorg en ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk te verdelen. Ze laat zich hier niet leiden door een perfect bekostigingsmodel of prefab systeem. Renate is, toen zij werkzaam was bij het Ministerie van VWS, betrokken geweest bij de ontwikkeling van de zorgzwaartebekostiging in AWBZ en ze was betrokken bij het ontwerp en de invoering van de WMO.

Zorg zodanig organiseren, inrichten, bekostigen en verantwoorden, zodat zorg mogelijk blijft en beschikbaar, is een terugkerend thema. Cruciaal hierbij is het verbinden van partijen, het informeren en samenwerken met veldpartijen om zo te komen tot het beste resultaat. Ik ken het zorgveld goed en ben op de hoogte van de verhoudingen tussen partijen. Om tot goede besluitvorming te komen, weet Renate prioriteiten te stellen, ze is kritisch en analytisch.

renate@jblorenz.nl
06 10553698

Projecten van Renate van Huizen