Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid draagt Monique graag een steentje bij aan het sociaal domein, met een extra persoonlijke drijfveer wanneer het gaat om onze jeugd. Elk kind en elke jongere heeft het recht zijn plek te vinden in de maatschappij en de mogelijkheden te krijgen hier op een positieve manier aan bij te dragen. Als ontwikkelingspsychologe weet ik hoe belangrijk preventie in de jonge jaren is in het voorkomen van problemen in een latere leeftijdsfase.

Dit vraagt om het daadwerkelijk centraal stellen van het kind en/of het gezin en datgene wat nodig is om tot een gezonde en veilige situatie te komen. Integraal werken is hierbij en key en dit kent twee perepectieven:

  1. Het perspectief van de klant/burger: een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden en alle vraagstukken waar de klant mee worstelt.
  2. Het organisatorisch perspectief: professionals werken met elkaar samen en stemmen processen, werkwijze en expertise op elkaar af om tot een gezamenlijk plan voor de klant te komen.

Monique is sterk in het verbinden van partijen aan een gemeenschappelijke visie en denkt in oplossingen. In haar loopbaan heeft zij ruime ervaring opgedaan in het publieke domein, en met name in het ontwikkelen en implementeren van beleid in de lokale, pedagogische en sociale infrastructuur op gemeentelijk niveau. Aandachtsgebieden waren de voor- en vroegschoolse educatie, integraal & preventief jeugdbeleid, onderwijs, educatie en integratie.

Vanuit haar eigen bedrijf DaalAdvies ontwikkelde zij bovendien diverse methodieken en handreikingen voor het werkveld en verzorgde zij training, deskundigheidsbevordering, project- & procesmanagement in uiteenlopende opdrachten en projecten bij gemeenten, de VNG, onderwijs-, welzijns- & kinderopvangorganisaties.

Monique is een snelle denker, harde werker,  schakelt makkelijk tussen strategisch en operationeel niveau, tussen beleid en praktijk, en gaat altijd voor het best denkbare resultaat.

monique@jblorenz.nl
06 39355858