Terug naar het overzicht

Manon Jansen | Expert

Manon heeft ervaring binnen alle domeinen van de zorg en het sociaal domein. Ze heeft grote stelselwijzigingen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangestuurd, maar ook programma’s geleid die directe impact hebben op de kwaliteit van de dagelijkse zorg voor mensen.

Manon is gedreven en kan vraagstukken scherp analyseren. Ze krijgt energie van het samenbrengen van verschillende perspectieven tot de best werkbare oplossing. 

Het resultaat telt. Daarbij is niet alleen een goede onderbouwing en keuze van belang, maar ook een proces dat bijdraagt aan het draagvlak. Op deze manier kunnen complexe maatschappelijke problemen worden vertaald naar oplossingen die impact hebben op het leven van mensen. 

Terug naar het overzicht