Werken in het sociaal domein betekent zicht op zowel wetgeving als uitvoering. Mijn ervaring bij aan de ene kant het ministerie van VWS en de andere kant de gemeente Zaltbommel betekent dat ik deze twee aspecten goed kan combineren. Wat is de bedoeling van wetgeving? Wat betekent dit in de praktijk? Wat betekent dit achter de voordeur en voor de mensen die achter de voordeur komen? Wat betekent een stapeling van wetten, regels en oplossingen voor gezinnen?

Ik heb ervaring met de Participatiewet, volksgezondheid, preventie, armoedebeleid en vooral: de interactie tussen al deze onderwerpen en de noodzaak om deze zichtbaar te maken.

Een oplossing voor uitdagingen in het sociaal domein is in mijn ogen sterk afhankelijk van zoveel factoren dat er eigenlijk altijd sprake is van maatwerk. Het simpelweg kopiëren van een succesvolle oplossing leidt niet tot nieuw succes. Het eigen maken van een succesvolle oplossing wèl. Welke factoren zijn dan van belang? Ik luister, stel veel vragen, analyseer en combineer.

jessica@jblorenz.nl
06 41014039

Projecten van Jessica Aarnink

Wet verplichte GGZ

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Voor veel partijen – Openbaar Ministerie, gemeenten, ggz aanbieders, politie – betekent dat veel en grote veranderingen. Zowel voor hun eigen organisaties als voor de onderlinge samenwerking. De wet geeft op een aantal vlakken veel ruimte en dat maakt dat er onderwerpen zijn die niet logischerwijs één eigenaar hebben.

In de regio Midden-Nederland levert jb Lorenz de bovenregionaal projectleider implementatie Wet verplichte GGZ. Één van de taken is het vormgeven en organiseren van het wettelijke regio-overleg waar Openbaar Ministerie, het college van B&W en geneesheer-directeur(en) aan tafel zitten. Door de grootte van de regio Midden-Nederland, het aantal partijen en de verschillen tussen (sub)regio’s een uitdagende opdracht.