Terug naar het overzicht

Jessica Aarnink

Werken in het sociaal domein betekent voor Jessica oog voor zowel wetgeving als uitvoering. Haar ervaring bij enerzijds het ministerie van VWS en anderzijds gemeenten en zorgaanbieders betekent dat ze deze twee aspecten goed kan combineren. Wat is de bedoeling van wetgeving? Hoe pakt dit uit in de praktijk? Wat betekent dit achter de voordeur en voor de mensen die achter de voordeur komen? Welk effect heeft de stapeling van wetten, regels en oplossingen voor gezinnen? Op deze vragen zoekt en vindt Jessica antwoorden!

Jessica Aarnink heeft ervaring met de Participatiewet, Wet verplichte GGZ, preventie, armoedebeleid en vooral: de interactie tussen al deze onderwerpen en de noodzaak om deze zichtbaar te maken.

Een oplossing voor uitdagingen in het sociaal domein is sterk afhankelijk van zoveel factoren dat er eigenlijk altijd sprake is van maatwerk. Het simpelweg kopiëren van een succesvolle oplossing leidt niet tot nieuw succes. Het eigen maken van een succesvolle oplossing wèl. Ze luistert, stelt veel vragen, analyseert en combineert dat met een heldere schrijfstijl.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied