Ik ben een verbinder tussen uitvoering en beleid, altijd vanuit visie. Bijzondere vragen voorzie ik graag van een origineel antwoord en verbind de partners bij sector- en domein overstijgende zorgvragen. Ik heb ruime ervaring in de langdurige zorg, met name in en met de zorg voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek.

De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest als manager en projectleider op thema’s als de wet BOPZ (vanaf 1 januari 2020 WvGGZ/WzD), wonen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel binnen VGzorg, mensen met een verstandelijke beperking binnen justitiële setting (opnemen in VG), Modulair pakket thuis, Meerzorg, minderjarige vluchtelingen, dakloze jongeren, kinderopvang en crisisbeleid in de Pleegzorg.

Bijzondere situaties kan ik analyseren met betrokkenheid en inlevingsvermogen. Met als basis zorg en ondersteuning organiseren, zo gewoon als mogelijk en bijzonder daar waar nodig is. Ik hou van pionieren en nieuwe wegen zoeken om een antwoord te geven in samenwerking. De mogelijkheden die op deze manier ontstaan moeten vertaald worden naar processen die voor de lange termijn verbetering opleveren voor alle betrokkenen. De beste kwaliteit ontstaat in nauwe samenwerking met de gebruiker/burger en de professionals.

Graag draag ik bij aan beleid en uitvoering om de juiste zorg op de juiste plek op het juiste tijdstip te realiseren. Hiervoor zal het nodig zijn om tijd en energie te besteden aan de juiste competenties, methodiek, beleid en deskundigheid. Daarom ontwikkel ik ook graag trainingen voor de Academie Sociaal Domein.

janneke@jblorenz.nl
06 29594597