Ik ben een verbinder tussen uitvoering en beleid, altijd vanuit visie. Bijzondere vragen voorzie ik graag van een origineel antwoord en verbind de partners bij sector- en domein overstijgende zorgvragen. Ik heb ruime ervaring in de langdurige zorg, met name in en met de zorg voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek.

De afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest als manager en projectleider op thema’s als de wet BOPZ (vanaf 1 januari 2020 WvGGZ/WzD), wonen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel binnen VGzorg, mensen met een verstandelijke beperking binnen justitiële setting (opnemen in VG), Modulair pakket thuis, Meerzorg, minderjarige vluchtelingen, dakloze jongeren, kinderopvang en crisisbeleid in de Pleegzorg.

Bijzondere situaties kan ik analyseren met betrokkenheid en inlevingsvermogen. Met als basis zorg en ondersteuning organiseren, zo gewoon als mogelijk en bijzonder daar waar nodig is. Ik hou van pionieren en nieuwe wegen zoeken om een antwoord te geven in samenwerking. De mogelijkheden die op deze manier ontstaan moeten vertaald worden naar processen die voor de lange termijn verbetering opleveren voor alle betrokkenen. De beste kwaliteit ontstaat in nauwe samenwerking met de gebruiker/burger en de professionals.

Graag draag ik bij aan beleid en uitvoering om de juiste zorg op de juiste plek op het juiste tijdstip te realiseren. Hiervoor zal het nodig zijn om tijd en energie te besteden aan de juiste competenties, methodiek, beleid en deskundigheid. Daarom ontwikkel ik ook graag trainingen voor de Academie Sociaal Domein.

janneke@jblorenz.nl
06 29594597

Projecten van Janneke Veldhuyzen

Integrale indicatiestelling en bekostiging Palliatieve kindzorg

De landelijke werkagenda Kinderpalliatieve Zorg is opgesteld vanuit patiëntenverhalen. De knelpunten die kind, ouders én professionals dagelijks ervaren in de zorg én de organisatie van zorg, zijn de actiepunten in de werkagenda. De werkagenda wordt uitgevoerd door de betrokken ketenpartners.

De indicatiestelling moet een uniek antwoord geven op elke unieke situatie. Vaak gaat het bij de kinderen om zeldzame aandoeningen en onvoorspelbaar verloop van het ziekteproces. Kinderpalliatieve zorg is gericht op het hele gezin. Om zorg op maat te kunnen bieden, is flexibiliteit binnen de huidige wet- en regelgeving dan ook een vereiste!
Wet- en regelgeving sluiten onvoldoende aan. Gezinnen met een kind met een complexe en/ of zeldzame aandoening vallen daardoor tussen wal en schip! Eenduidigheid is niet te organiseren voor deze bijzondere situaties. Wel is het van belang om duidelijkheid te kunnen bieden waardoor er tijdig de juiste zorg op de juiste plek kan worden gerealiseerd.
Door de integrale indicatiestelling kan er betere ondersteuning aan de gezinnen geboden worden zonder hen volledig te belasten met de complexiteit van de diverse wet- en regelgeving. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg heeft JB Lorenz gevraagd om het projectleiderschap op zich te nemen om in verbinding met alle betrokken partijen op zoek te gaan naar de mogelijkheden om deze integrale indicatie én daaraan gekoppelde bekostiging te realiseren.

Rapport met de verhalen van kinderen en hun gezin:
Rapportage patiënt journeys Kinderpalliatieve zorg

De eindrapportage is overhandigd aan onder meer de twee ministers van VWS, de NZa, ZN en Zorginstituut Nederland.

Lees hier het interview met Bianca de Outer
Bekostiging, interview met Bianca den Outer

De werkagenda van Kinderpalliatieve zorg:
Werkagenda KPZ