Terug naar het overzicht

Janneke Veldhuyzen

Janneke Veldhuyzen is een verbinder tussen uitvoering en beleid, altijd vanuit visie. Bijzondere vragen voorziet ze graag van een origineel antwoord en ze verbindt partners bij sector- en domein overstijgende zorgvragen. Ze heeft ruime ervaring in de langdurige zorg, met name in en met de zorg voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek.

De afgelopen 25 jaar is Janneke werkzaam geweest als manager en projectleider op thema’s als de wet BOPZ (vanaf 1 januari 2020 WvGGZ/WzD), wonen voor mensen met niet aangeboren hersenletsel binnen VGzorg, mensen met een verstandelijke beperking binnen justitiële setting (opnemen in VG), Modulair pakket thuis, Meerzorg, minderjarige vluchtelingen, dakloze jongeren, kinderopvang en crisisbeleid in de Pleegzorg.

Bijzondere situaties kan zij analyseren met betrokkenheid en inlevingsvermogen. Met als basis zorg en ondersteuning organiseren, zo gewoon als mogelijk en bijzonder daar waar nodig is. Ze houdt van pionieren en nieuwe wegen zoeken. De mogelijkheden die op deze manier ontstaan, vertaalt zij naar processen die voor de lange termijn verbetering opleveren voor alle betrokkenen. De beste kwaliteit ontstaat in nauwe samenwerking met de gebruiker/inwoner en de professionals.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied