Ik werk met name op het scheidsvlak van Business en ICT en ik ben ervan overtuigd dat je alleen ICT met succes kan implementeren als je je ook voldoende in de Business hebt verdiept. Kennis van de bedrijfsprocessen is dan ook onontbeerlijk. Ik werk graag in zowel publieke als private ondernemingen. Goede relaties, zowel intern als extern, zijn voor mij tevens een belangrijke sleutel voor succes. Ik ben zeer gedreven, pragmatisch, resultaat- en veranderingsgericht. Ik laat me graag door anderen inspireren, onderzoek breed en richt me niet alleen op de korte maar ook op de langere termijn. In teamverband heb ik er plezier in om teamleden te motiveren, hen op de uitdagingen te wijzen en met hen aan de slag te gaan om samen het gewenste resultaat te bereiken.

Naast mijn werk ben ik actief als hobby fotograaf; ik importeer wijnen en ben voorzitter van een stichting die zelf lokale evenementen organiseert en tevens initiatieven van anderen ondersteunt. Ik ben geïnteresseerd in lokale politiek en momenteel ben ik voorzitter van de plaatselijke afdeling van D66.
Tenslotte heb ik onlangs met anderen een energie coöperatie opgericht om actief te werken aan een duurzame energietransitie.

evert@jblorenz.nl
06-51408502