Terug naar het overzicht

Elsbeth ten Have | Associé

Elsbeth heeft zich met name gespecialiseerd in complexe vraagstukken op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid in ziekenhuizen. Tevens heeft zij veel ervaring met curriculumontwikkeling binnen de Acute Zorg. In 2014 is Elsbeth succesvol gepromoveerd op het meten en verbeteren van de kwaliteit van het Multidisciplinair Overleg op de Intensive Care. Dit betrof zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Momenteel is Elsbeth als supervisor en onderzoeker betrokken bij verbeteren van patiëntveiligheidscultuur in zorgorganisaties. 

Binnen jb Lorenz zal Elsbeth met name de analyses van narratief onderzoek onder haar hoede nemen. Door haar communicatie- , verpleeg- en onderwijskundige achtergrond analyseert Elsbeth deze onderzoeken vanuit verschillende perspectieven. En omdat zij zelf met haar voeten in de klei heeft gestaan, is zij goed in staat om onderzoeksresultaten te vertalen naar bruikbare adviezen voor bestuurders en betrokkenen!

Terug naar het overzicht