Alle schaakstukken op het bord hebben een belangrijke functie. Sommige schaakstukken zorgen samen voor een optimaal resultaat. Dirk vindt zijn kracht in het organiseren van zowel tijdelijke, als structurele vormen van samenwerking. Het verbinden van ketenpartners op vraagstukken rondom het sociaal domein en/ of sociale veiligheidskwesties is waar hij warm van wordt.

Tot 2008 heeft Dirk in Noord-Holland gewoond, om vervolgens naar het zuiden te verhuizen.

Nu woont hij met zijn partner en 4 kinderen in Midden-Limburg. Naast het drukke gezinsleven houdt Dirk van hardlopen, speelt hij graag gitaar en is hij actief in de lokale politiek.

Luisteren, nieuwsgierig zijn en erkennen dat men elkaar nodig heeft.

Een prettige, afgestemde gesprekspartner die zich weet in te leven in bestuur, beleid als ook in de uitvoer. Geduldig en leergierig, overzicht in procesgang met oog voor risico en kans. Dirk geeft veel energie aan het ‘verstaan’ van elkaars taal en gaat er niet zomaar vanuit dat alle samenwerkingspartners elkaar begrijpen en dat zij exact het zelfde voor ogen hebben. Waarderen en respecteren van ieders rol en positie en zo natuurlijk en organisatieonafhankelijk mogelijk gezamenlijk tot een waardevolle uitkomst te komen.

Dirk voelt zich prettig in overkoepelende projecten, programma’s rondom het zorg- en veiligheidsdomein en complexe samenwerkingsopgaven. Daar waar de burger tussen wal en schip dreigt te vallen zoekt Dirk naar oplossingen, altijd samen met u, vaak de expert. De rol van adviseur en projectleider past Dirk hierbij uitstekend. Daarnaast heeft Dirk jarenlange ervaring en affiniteit met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen.

Na een carrière bij de Koninklijke Landmacht heeft Dirk na afronding van de opleiding Toegepaste Psychologie in 2010 gekozen voor een carrière buiten Defensie. Eerst in de zorg als trainer/ begeleider, proces- en intakecoördinator en daarna richting gemeenten. Als ketenregisseur en projectleider heeft Dirk zich bezig gehouden met thema’s als openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), veiligheidshuizen, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en ‘personen met verward gedrag’.