Terug naar het overzicht

Dirk Jimmink | Expert

Hoe bouw je met meerdere mensen en organisaties samen aan overstijgende doelstellingen? Oog voor elkaars belangen en focus op het gezamenlijke resultaat. Dirk Jimmink vindt zijn kracht in het organiseren van zowel tijdelijke, als structurele vormen van samenwerking. Het verbinden van organisaties bij vraagstukken rondom het sociaal domein en/ of sociale veiligheidskwesties is waar hij warm van wordt.

Een prettige, betrokken gesprekspartner met oog voor strategie, kennis van beleid en voeling met de uitvoering. Hij is geduldig en leergierig, houdt procesmatig overzicht. Met een dienstbare houding reikt Dirk kansen voor organisaties aan en maakt hij risico’s open bespreekbaar. Dirk geeft veel aandacht aan het ‘verstaan’ van elkaars taal.

Na een carrière bij de Koninklijke Landmacht heeft Dirk na afronding van de opleiding Toegepaste Psychologie in 2010 gekozen voor een carrière buiten Defensie. Eerst in de zorg als trainer/ begeleider, proces- en intakecoördinator en daarna bij gemeenten. Als ketenregisseur en projectleider heeft Dirk zich bezig gehouden met thema’s als gedwongen zorg, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en diverse regionale zorg- en veiligheidsprogramma’s.

Terug naar het overzicht
Dirk Jimmink

Aangesloten specialisten

Vakgebied