Dirk Jimmink

Posted · Add Comment
Dirk Jimmink

Alle schaakstukken op het bord hebben een belangrijke functie. Sommige schaakstukken zorgen samen voor een optimaal resultaat. Dirk Jimmink vindt zijn kracht in het organiseren van zowel tijdelijke, als structurele vormen van samenwerking. Het verbinden van ketenpartners op vraagstukken rondom het sociaal domein en/ of sociale veiligheidskwesties is waar hij warm van wordt.

Een prettige, afgestemde gesprekspartner die zich weet in te leven in bestuur, beleid als ook in de uitvoering. Hij is geduldig en leergierig, heeft overzicht in procesgang met oog voor risico’s en kansen. Dirk geeft veel aandacht aan het ‘verstaan’ van elkaars taal en gaat er niet zomaar vanuit dat alle samenwerkingspartners elkaar begrijpen en dat zij exact hetzelfde voor ogen hebben.

Na een carrière bij de Koninklijke Landmacht heeft Dirk na afronding van de opleiding Toegepaste Psychologie in 2010 gekozen voor een carrière buiten Defensie. Eerst in de zorg als trainer/ begeleider, proces- en intakecoördinator en daarna bij gemeenten. Als ketenregisseur en projectleider heeft Dirk zich bezig gehouden met thema’s als openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), veiligheidshuizen, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en ‘personen met verward gedrag’.

dirk@jblorenz.nl
06 54281470

Projecten van Dirk Jimmink