Om de woorden van mijn collega Rob te gebruiken, als op mijn paspoort mijn beroep zou staan dan stond er techneut. Hoe ik dan bij jb Lorenz terecht kom? Dat leg ik graag uit.

Oorspronkelijk opgeleid als Werktuigbouwkundige ben ik al mijn hele werkzame leven met gegevens (data heet dat tegenwoordig) bezig. denk hierbij aan: het visualiseren van meetresultaten om de onderliggende processen te begrijpen, het opzetten van dataverzameling ten behoeve van statistische modellen, het implementeren van een systeem om grote hoeveelheden meetgegevens toekomstbestendig op te slaan, het vertalen van wetgeving in code voor dataverwerkingssoftware en het ontwerpen van datastromen in een Internet of Things project.

Tot en met 2017 in dienst van bedrijven in de industrie en onderzoek. Sinds eind 2017 als zelfstandig ondernemer omdat ik meer controle over en variatie in de projecten en onderwerpen waar ik aan werk zocht.

Het kiezen voor een ander werkveld naast de industrie was eenvoudig. In het sociaal domein is een enorme vraag naar een goed overzicht over wat er gebeurt om daarmee beter beleid te kunnen ontwikkelen. Interesse in hoe onze samenleving functioneert heb ik altijd gehad, en hier voegt mijn ervaring om met gegevens vragen te beantwoorden veel toe.

Ik gebruik mijn kennis om organisaties te helpen beschikbare gegevens beter toegankelijk te maken. Dit doe ik deels door het inzetten van moderne voor big data ontwikkelde gereedschappen (die ook prima voor andere soorten data werken). Maar vooral door de juiste vragen te stellen om een goed ontwerp voor het verzamelen en structureren van de data neer te kunnen zetten. Een ontwerp waarmee de vragen die in de organisatie leven ook daadwerkelijk beantwoord kunnen worden. Een recent voorbeeld is het combineren van verschillende iWMO berichten in een datamodel om daarmee eenvoudig dashboards voor beleid en inkoop ondersteuning te kunnen maken. Al is mijn beste werk onzichtbaar voor de buitenwereld toch ben ik trots om als techneut bij te kunnen dragen aan de publieke zaak.

De meeste projecten vragen echter meer dan alleen een data specialist. Vandaar mijn samenwerking met jb Lorenz, een team van mensen met hart voor de publieke zaak die op alle niveaus bij de overheid en bij maatschappelijke organisaties duurzame oplossingen ontwikkelen en implementeren.

En al word ik door mijn ervaring met software gereedschappen tegenwoordig vaker IT-er genoemd dan me lief is, voor mij blijft het begrijpen van het doel van het ontsluiten of verzamelen van de data voorop staan.

dimitri@jblorenz.nl
06-38192707