Oplossingen voor maatschappelijke opgaven creëren. Gedreven en optimistisch nieuwe strategieën en concepten ontwikkelen. Samenwerken met mensen, of ze nu bestuurder, van de werkvloer, manager, directeur of beleidsadviseur zijn. Dat is wat ik doe.

Ik ben op mijn best in omgevingen waar mensen oprecht willen werken aan betere oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Omgevingen waar mensen openstaan voor een ander perspectief en niet bang zijn om los te laten.

Ik ben expert in het sociaal domein, maar ik zet mijn talenten graag ook in voor andere maatschappelijke vragen en sectoren. Strategie- en organisatieontwikkeling is mijn specialiteit. Ik breng energie, ideeën en daadkracht.

Daarnaast ben ik raadslid in de gemeente Rijssen-Holten. Werken in een politiek-bestuurlijke context voelt heel natuurlijk voor me.

Is dit allemaal nog te abstract voor je? Dat kan ik me goed voorstellen. Daarom daag ik je uit om mij te ontmoeten, je vragen met me te delen en te onderzoeken of het ‘klikt’, want juist het persoonlijk contact maakt het succes!

dieger@jblorenz.nl
06-83447754

Projecten van Dieger ten Berge

Pragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres |herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe

Per 1 januari 2019 herindelen een aantal gemeenten die participeren in de gemeenschappelijke regelingen Avres, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en Werkzaak Rivierenland. Het betreft de volgende herindelingen:

 • Leerdam en Zederik herindelen met Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden;
 • Lingewaal herindeelt met Geldermalsen en Neerijnen tot de gemeente West-Betuwe; en
 • Molenwaard en Giessenlanden herindelen tot gemeente Molenlanden.

De herindelingen hebben impact op:

 • Samenwerking gemeenten en governance (gemeenschappelijke regelingen);
 • inhoud van het werk (beleid);
 • financiën (begroting en rekening); en
 • uitvoering ondersteuning en dienstverlening (uitvoeringspraktijk).

De gemeenten in de regio willen vanaf 1 januari 2019 inwoners blijven ondersteunen, binnen de wettelijke kaders en op een juiste en rechtmatige wijze. Om de dienstverlening voor burgers en werkgevers te borgen hebben wij in 2018 een pragmatisch uitvoeringsarrangement Participatiewet ontwikkeld. Dit uitvoeringsarrangement bestaat uit afspraken over:

 1. Samenwerking en governance, vertaald in de Gemeenschappelijke Regeling;
 2. harmonisatie van beleid: inventarisatie, (impact)analyse & harmonisatie;
 3. financiën, vertaald in een begroting 2019; en
 4. implementatie ondersteuning en dienstverlening (uitvoeringspraktijk en communicatie).

Het pragmatisch uitvoeringsarrangement:

 • waarborgt de continuïteit van dienstverlening aan de inwoners per 1 januari 2019;
 • draagt bij aan brede en diepere samenwerking van alle betrokken gemeenten; en
 • heeft oog voor de impact op de niet-herindelende gemeenten.

Experiment basisinkomen | Idee atelier

Voor de gemeente Hardenberg hebben wij het idee atelier basisinkomen mogen ontwikkelen, begeleiden en uit mogen voeren. De uitwerking van het Atelier draagt bij aan het voorbereiden van een experiment dat aansluit op het gedachtegoed van het basisinkomen.

Projectleiding zorginnovatie en technologische ontwikkeling voor een innovatieve zorgorganisatie

In de huidige context van zorg en welzijn betekent stilstand achteruitgang. Vergrijzing, extramuralisering, een tekort aan personeel en technologische ontwikkelingen zetten de huidige vorm van zorgverlening onder druk. Het bestuur en management van een innovatieve zorgorganisatie zijn hiervan doordrongen en daarom is een programma gestart, gericht op innovatie en de introductie van technologische ontwikkelingen.

Het programma is niet slechts gestart om de druk op het systeem te verlichten, maar het bestuur en de directie omarmen de nieuwe ontwikkelingen en erkennen ze als de kansen voor de organisatie de komende jaren.

Maar focussen op innovatie en technologische ontwikkelingen kan ertoe leiden dat de maatschappelijke opgave en het primaire proces in de uitvoeringspraktijk, de interactie tussen cliënt en professional, uit het oog worden verloren. De innovatie en ontwikkeling zal dan slechts resulteren in teleurstellingen, omdat de essentie voor cliënten en professionals ontbreekt.

Deze zorgorganisatie heeft een programma opgestart, gericht op innovatie en de introductie van technologische ontwikkelingen. Het doel van het programma om de druk op het systeem te verlichten en om nieuwe ontwikkelingen te omarmen.

jb Lorenz verzorgt de projectleiding van dit programma