Terug naar het overzicht

Daan van der Vlis | jr. projectleider / procesbegeleider

Hoe bouw je aan organisatie overstijgende samenwerkingen? Dat is het vraagstuk waar Daan zijn energie in vindt. Dit begint met data, vanuit hier kan het juiste gesprek in gang worden gezet. Dit doet Daan middels duidingssessies over de verschillende Lorenz scans en het geven van de training data gestuurd werken. Zo is Daan betrokken geweest bij het project ‘De juiste zorg op de juiste plek voor de GGZ in de regio’ waarbij declaratie data van ruim 2,4 miljoen inwoners en verzekerden is verwerkt tot toegankelijke analyses die als gespreksinstrument gehanteerd kunnen worden.

Naast het werken met data is samenwerking belangrijk om te komen tot een goed eindresultaat. Vandaar dat Daan ook als proces begeleider wordt ingezet door jb Lorenz om partijen te bewegen tot een optimale samenwerking. Dit doet hij het liefste door deelnemers als het ware te laten ‘aanschuiven’ aan een tafel waar iedereen gelijk is. Deze methode heeft hij onder andere gehanteerd bij het project ‘Procesbegeleiding Haagse Tafels’, waarbij gemeente en welzijnspartijen op basis van data-analyses met preventie-indicatoren prestatieafspraken met elkaar maken.

Kortom, Daan is een gedreven procesbegeleider met een achtergrond als data-analist en een bachelor in Bedrijfskunde die met partijen meedenkt om te komen tot gezamenlijke maatschappelijke opgaven op basis van data om te komen tot organisatie overstijgende samenwerking.

Terug naar het overzicht
Daan van der Vlis