Na 7 jaar werkzaam geweest te zijn in de publieke gezondheidszorg is Bianca den Outer sinds 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur en interim-manager op het snijvlak van zorg en overheid. Via interim-opdrachten in de verpleging en verzorging, is zij tot 2013 werkzaam geweest bij diverse brancheorganisaties en samenwerkingsverbanden binnen de (eerstelijns)zorg en huisartsenzorg. In 2009 heeft zij, samen met een oud-collega, jb Lorenz opgericht.

Vanaf 2012 heeft zij zich gespecialiseerd in het scherpstellen van strategische vraagstukken van gemeenten en zorgorganisaties binnen het sociaal domein en het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden. Daarbij hebben sturings- en bekostigingsvraagstukken haar speciale aandacht.

bianca@jblorenz.nl
06 24611542

Projecten van Bianca den Outer

Pragmatisch uitvoeringsarrangement GR Avres |herindeling gemeenten Vijfheerenlanden en West Betuwe Ontwikkeling gedragen landelijke vervoersconvenanten personen met verward gedrag
Leren van een casus | expertadvies Vliegende Brigade plus personen met verward gedrag Landelijk kwartiermaker vereenvoudigd woonplaatsbeginsel in opdracht van het ministerie van VWS
Brigadier vervoer voor personen met verward gedrag