Terug naar het overzicht

Bianca den Outer Oprichter/Bestuurder

Bianca den Outer is oprichter van jb Lorenz. Bianca heeft zich gespecialiseerd in het scherpstellen van strategische vraagstukken van organisaties (publiek en privaat) in en rond het sociaal domein, de zorg en het veiligheidsdomein. Daarbij staat het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden centraal en hebben sturings- en bekostigingsvraagstukken haar speciale aandacht. Het samenbrengen van publieke en private partijen om duurzame oplossingen te bedenken en te implementeren zodat maatschappelijke vraagstukken worden opgelost, sluit logisch aan bij deze activiteiten.

Daarnaast is Bianca uitgever van de Eerstelijns, een platform voor strategie en innovatie in de eerstelijnszorg en oprichter van de Academie Sociaal Domein. Het samenbrengen van publieke en private partijen om duurzame oplossingen te implementeren zodat maatschappelijke vraagstukken worden opgelost, sluit logisch aan bij deze activiteiten. De Eerstelijns en de Academie Sociaal Domein maken onderdeel uit van de jb Lorenz groep.

Terug naar het overzicht
Bianca den Outer

Aangesloten specialisten

Vakgebied