Bianca den Outer

Posted · Add Comment
Bianca den Outer

Bianca den Outer is oprichter van en partner bij jb Lorenz. Bianca heeft zich zich gespecialiseerd in het scherpstellen van strategische vraagstukken van gemeenten en zorgorganisaties in en rond het sociaal domein. Daarbij staat het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden centraal en hebben sturings- en bekostigingsvraagstukken haar speciale aandacht. Daarnaast is Bianca uitgever van de Eerstelijns, een platform voor strategie en innovatie in de eerstelijnszorg. Het samenbrengen van publieke en private partijen om duurzame oplossingen te implementeren in de zorg en kennisvraagstukken op te lossen sluit logisch aan bij deze activiteiten. De Eerstelijns maakt onderdeel uit van de jb Lorenz groep.

bianca@jblorenz.nl
06 24611542

Projecten van Bianca den Outer