Terug naar het overzicht

Anne Fockema Andreae | Accountmanager / Coördinator opleidingen

Anne Fockema Andreae is Coördinator Opleidingen bij jb Lorenz.

Na haar Bachelors Hotel Management, met de nodige buitenlandse ervaringen, heeft zij in al haar functies vanaf 2002 veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gekend.

De grote rode draad is het faciliteren van ontwikkeling van mensen en organisaties door het inzetten van (online)leeromgevingen en coaching.
Dit betekent vooral dat ze luistert naar wat er speelt en deze ontwikkelingsvraag omzet in concrete plannen en daden.

Anne is nieuwsgierig en vindt het belangrijk om de toegevoegde waarde van het altijd blijven leren en het “jezelf blijven ontwikkelen” onder de aandacht te brengen.
Als mens, als organisatie en als samenleving.

“Ik word gelukkig van het ontwerpen en faciliteren van een leermoment dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een ander”, aldus Anne.

Terug naar het overzicht
Anne Fockema Andreae