Mededinging in de gedecentraliseerde zorg

Posted · Add Comment

De inkoop en bekostiging van de gedecentraliseerde zorg door gemeenten en/of samenwerkingsverbanden van gemeenten. Het onderzoek In opdracht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voerde jb Lorenz in samenwerking met Zorgvuldig Advies onderzoek uit naar de marktomstandigheden in de gedecentraliseerde zorg en ondersteuning  in het kader van de Jeugdwet en de Wmo2015 en de […]

Privaat kapitaal in de zorg

Posted · Add Comment

Privaat kapitaal in de zorg. Over het algemeen reageren mensen binnen en buiten de zorg direct met weerstand en bezwaren. Winst maken op zorg dat gefinancierd wordt met behulp van publieke gelden. Dat kan niet en past niet, is de algemene teneur. Gevreesd wordt voor korte-termijn winstbejag van grote investeringsmaatschappijen. Een doembeeld voor iedereen. De […]