samenwerken in het sociale domein

Samenwerken in het Sociaal Domein; een nieuwe training van jb Lorenz met buro RoutsLaeven.

Posted · Add Comment

Samenwerken tussen diverse partijen is dé centrale uitdaging in het sociaal domein. Er wordt steeds minder vanuit centrale overheden opgelegd. Het lokaal en regionaal verenigen van zoveel mogelijk belangen tussen lokale overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie en justitie wordt steeds meer het leidende principe. Voor constructieve samenwerking binnen het sociaal domein zijn stevige, wendbare professionals […]

Pluis - Niet pluis

Phrenos en de Academie Sociaal Domein van start met het trainen van wijkteams en gemeenten!

Posted · Add Comment

Persbericht Phrenos en de Academie Sociaal Domein van start met het trainen van wijkteams en gemeenten! Kenniscentrum Phrenos en de Academie Sociaal Domein zijn in de Peelgemeenten gestart met het trainen van wijkteams en gemeenten bij de ondersteuning van mensen met psychische problemen. Wijkteams leren verward gedrag en psychische problematiek in de wijk herkennen, er […]

Trainingsaanbod GGZ in de wijk (nu met subsidie voor gemeenten en partners!)

Posted · Add Comment

Het schakelteam personen verward gedrag is gestopt, maar het werk gaat door in de regio’s! De eindrapportage van het schakelteam personen met verward gedrag is afgelopen donderdag verschenen. Het schakelteam stopt, maar het werk gaat door in de regio’s! De praktijk is weerbarstig en de kennisvraagstukken zijn groot. Daarom kunnen gemeenten, welzijnsorganisaties, wijkteams, GGZ-organisaties en alle andere […]

Promotieonderzoek naar het lerend vermogen van gemeenten

Posted · Add Comment

Naast zijn werk als adviseur bij jb Lorenz promoveert Tjisse Bosch aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar het lerend vermogen van gemeenten in het sociaal domein. In deze blog vertelt hij over zijn onderzoek. In een gefragmenteerd, gedecentraliseerd stelsel staan we samen voor grote uitdagingen. Burgers emanciperen en participeren, maar hebben op […]