Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een blog-feuilleton: Deel 3 – De mythe van de systeemwereld

Posted · Add Comment

Welkom bij deel drie van het blog-feuilleton ‘Het streepje dat zijn eigen wereld werd’. Dit blog-feuilleton gaat in op het begrippenpaar ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’; een begrippenpaar dat in notities vaak aan de filosoof / socioloog Jurgen Habermas wordt gekoppeld. In het vorige blog ben ik ingegaan op de duiding van het begrip ‘leefwereld’. In dit […]

Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een 'Blog-feuilleton': Deel 2: Leefwereld, en de voetnoot gaat naar …

Posted · Add Comment

Welkom bij deel twee van het blog-feuilleton ‘Het streepje dat zijn eigen wereld werd’. In dit blog ga ik meer in detail in op de vraag: ‘Wat bedoelt Habermas met het begrip ‘leefwereld’, en hoe verhoudt die duiding zich met het begrip ‘leefwereld’ dat binnen het sociaal domein zoveel gebruikt wordt?’ Het begrip ‘leefwereld’ is […]

Het streepje dat zijn eigen wereld werd – een 'blog-feuilleton' : Deel 1 De probleemstelling

Posted · Add Comment

Waarschuwing: Ieder vergelijk met de eigen leefwereld berust op louter toeval en wordt, sorry dat ik dit zo stel, gelegd door de eigen associaties van de lezer. Deel 1 – De probleemstelling Het is al een aantal jaren ‘bon ton’ om in beleidsstukken binnen het sociaal domein te strooien met de begrippen leefwereld en systeemwereld. […]