Schaarste in overvloed

Posted · Add Comment

Twee weken geleden zat ik aan de kerst-dis. Het gesprek sprong van het een naar het ander. Op een gegeven moment kwamen we uit bij een boek dat een aantal tafelgenoten gelezen hadden en een aantal anderen eigenlijk nog zouden moeten lezen. Het betrof het boek ‘Schaarste’ van Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir[i]. […]

Interview: Sturen op schaarste verdelen

Posted · Add Comment

Een grote uitdaging voor de gemeenten is om grip te krijgen op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden en daar goed op te sturen. Wij zijn bij JB Lorenz sinds 2012 bezig met het innoveren van sturing in het sociale domein.  De specialisten Bianca den Outer en Renate van Huizen leggen in een interview uit hoe wij gemeenten hiermee helpen. […]