Een praktische handreiking voor het organiseren en financieren van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag

Posted · Add Comment

    Ik mocht de afgelopen maanden een gevarieerde werkgroep begeleiden om te komen tot een praktische handreiking voor het organiseren en financieren van beoordelingslocaties voor mensen met verward gedrag. We ontwikkelden een leidraad voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders die afspraken willen maken voor de (tijdelijke) inrichting van een beoordelingsfunctie/opvanglocatie voor (volwassen) personen met […]

Sleutel ligt in slim organiseren van kennis

Posted · Add Comment

Nu de decentralisaties een feit zijn en 393 gemeenten in Nederland de verantwoordelijkheid hebben voor een deel van de zorgtaken, beginnen zich langzaam de contouren af te tekenen van de nieuwe werkelijkheid. Na veel voorbereidend werk en intensieve beleidsprocessen zijn gemeenten nu de primaire werkprocessen aan het inrichten. Zorgorganisaties ervaren aan den lijve wat het […]