De ‘Patchwork’ robot en het losse steekje

Posted · Add Comment

Binnen het sociaal domein staat het efficiënter maken van zorg, ondersteuning en administratieve processen hoog op de agenda. Kijk alleen al naar de aanhoudende stroom van initiatieven om de administratieve sores te helpen verlichten. Er worden oplossingen gezocht in het denken in ketens, nieuwe project- en overlegstructuren, het versimpelen van administratieve processen en het koppelen […]