Gemeenten belangrijke veroorzaker van administratieve lasten jeugdhulp

Posted · Add Comment

In opdracht van het ministerie van VWS, voerde jb Lorenz een onderzoek uit naar administratieve lasten in de jeugdhulp. Gekeken is welke factoren de mate van administratieve lasten in termen van verantwoordingseisen bij jeugdhulpaanbieders verklaren en wat daarbij het specifieke effect is van een vorm van opdrachtgeverschap: die van hoofdaannemer en onderaannemerschap. In het rapport […]

Trainingsaanbod GGZ in de wijk (nu met subsidie voor gemeenten en partners!)

Posted · Add Comment

Het schakelteam personen verward gedrag is gestopt, maar het werk gaat door in de regio’s! De eindrapportage van het schakelteam personen met verward gedrag is afgelopen donderdag verschenen. Het schakelteam stopt, maar het werk gaat door in de regio’s! De praktijk is weerbarstig en de kennisvraagstukken zijn groot. Daarom kunnen gemeenten, welzijnsorganisaties, wijkteams, GGZ-organisaties en alle andere […]

Voorbereiden op de nieuwe inburgering: wat kunnen gemeenten nu  al doen?

Posted · Add Comment

Voorbereiden op de nieuwe inburgering: wat kunnen gemeenten nu  al doen? Ondanks dat de nieuwe wet inburgering nog even op zich laat wachten, en er hier en daar – onder invloed van inspraakmogelijkheden en parlementairproces – nog ongetwijfeld wijzigingen in de precieze vormgeving gaan plaatsvinden, kunnen gemeenten nu al stappen zetten om de integratie van […]

Wethouders: bezoek de plek der moeite in je eigen gemeente en regio in plaats van Den Haag

Posted · Add Comment

Een groot deel van de gemeenten heeft inmiddels een nieuw College van B&W na de turbulente gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Tijdens de installatietoespraken van de nieuwe wethouders valt 1 ding mij op: bijna alle kersverse wethouders sociaal domein verklaren in meer of minder flinke taal dat er wat betreft de tekorten ingezet gaat worden op […]

De inwoner, dat zijn wij!

Posted · Add Comment

Vier jaar gelden zijn we vertrokken. De precieze reden heel helder door inmiddels vergeten mantra’s omkleed. We zijn onderweg, maar niemand weet waarheen. Er is geen ideaal, geen doel, geen eindbestemming. Er is alleen maar onderweg zijn. Sommigen dolen, sommigen zwerven, sommigen proberen elkaar wanhopig te vinden in een zwerm. De colonne van verwarde professionals […]

Promotieonderzoek naar het lerend vermogen van gemeenten

Posted · Add Comment

Naast zijn werk als adviseur bij jb Lorenz promoveert Tjisse Bosch aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij doet onderzoek naar het lerend vermogen van gemeenten in het sociaal domein. In deze blog vertelt hij over zijn onderzoek. In een gefragmenteerd, gedecentraliseerd stelsel staan we samen voor grote uitdagingen. Burgers emanciperen en participeren, maar hebben op […]

Gemeentelijke overall rapportage sociaal domein

Posted · Add Comment

Op 4 december 2017 verschijnt de overall rapportage sociaal domein van het SCP. Een belangrijke rapportage voor de Tweede Kamer die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld maar biedt geen inzicht in de situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. Daarom ontwikkelde jb […]

Zijn gemeenten wel klaar voor de omgevingswet?

Posted · 1 Comment

Gemeenten worstelen nu al meer dan twee jaar met de decentralisatie van de zorg. Het is aan elke gemeente om een eigen aanpak te organiseren en dit leidt niet altijd tot succes. De wettelijke taak om zorg, werk en inkomen en wonen met elkaar te laten samenwerken is voor gemeente al lastig in te vullen. […]