Samenwerken in het Sociaal Domein; een nieuwe training van jb Lorenz met buro RoutsLaeven.

Posted · Add Comment

Samenwerking tussen diverse partijen is dé centrale uitdaging in het sociaal domein. Er wordt steeds minder vanuit centrale overheden opgelegd. Het lokaal en regionaal verenigen van zoveel mogelijk belangen tussen lokale overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie en justitie wordt steeds meer het leidende principe. Voor constructieve samenwerking binnen het sociaal domein zijn stevige, wendbare professionals […]