Van Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang naar samen redzaam in de wijk?

Posted · Add Comment

Naast de huidige taken in de ambulante begeleiding binnen de Wmo, krijgen álle gemeenten per 2020 de verantwoordelijkheid over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Specialistische zorgvormen die nu nog belegd zijn bij de centrumgemeenten. De omvang en impact van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen op zowel cliënten, zorgaanbieders als  gemeenten is groot.  Het betreft een […]