Strategie

Het is van betekenis van betekenis te zijn

Gemeenten en zorgorganisaties met strategische vraagstukken in het sociaal domein zijn bij ons aan het goede adres! Schouder aan schouder bieden we duurzame oplossingen voor organisatie-ontwikkelvraagstukken en adviseren we over passende governance. Want het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden die organisatie-overstijgend zijn; dat is waar we goed in zijn.

De decentralisatie binnen het sociaal domein zijn niet simpelweg een overheveling van taken naar gemeenten. Na een intensief voorbereidingsjaar in 2014, het “inregeljaar” 2015 en de jaren daarna die in het teken stonden van het borgen van zorg en ondersteuning, staan gemeenten en zorgorganisaties nu voor een fundamentele herbezinning wat betreft hun positie ten opzichte van hun gemeenschap en de vormgeving van hun eigen organisatie. Alle betrokkenen binnen en rondom het sociaal domein merken dagelijks dat de huidige governance-structuren niet meer passen in de nieuwe complexe samenwerkingsverbanden van vandaag en dat strategische vraagstukken de eigen organisatiegrenzen overschrijdt.

Verder agendeert jb Lorenz het organisatie-ontwikkelvraagstuk van gemeenten en zorgaanbieders op landelijk niveau en zoekt samenwerking met wetenschappelijke denktanks om de weerbarstige praktijk van vandaag te verbinden met de laatste wetenschappelijke stand van zaken. Zo werken we samen met de Radboud Universiteit en Business University Nyenrode.

Neem contact op