Terug naar het overzicht

Sociale scan Den Haag, interview met Souad Filali

Naam: Souad Filali
Functie: stadsdeelmanager Welzijn
In het kader van de uitvoering van de sociale scan voor de gemeente Den Haag spraken we met Souad Filali, manager welzijn over het hoe en waarom van het inzetten van de sociale scan.
Souad, hoe heb je het werken met de sociale scan ervaren?
Het is een andere manier van werken voor ons en wat ik zeer interessant heb gevonden is om verschillende, actuele verhalen op te halen en deze te vertalen naar een trend.
We vroegen altijd ambassadeurs, partners en klantengroepen uit de wijk wat ze van onze dienstverlening vinden en verwachten. Met de sociale scan hebben we andere burgers kunnen bereiken. Het werken met cijfers was wel spannend. Dan heb je cijfers, maar hoe ga je duiding aanbrengen en hoe ga je naar een gezamenlijke betekenis ervan? We waren erg blij met jullie begeleiding hoe we de cijfers het beste konden vertalen.
Wat heeft de sociale scan (tot nu) concreet opgeleverd in resultaat?
Inzicht in de cijfers en het maken van de vertaalslag naar inzet van expertise. Als bijvoorbeeld uit de cijfers bleek dat er in een bepaalde wijk veel ouderen gebruik maken van de WMO dienstverlening, was voor ons een eyeopener “zetten we dan wel die expertise daar voldoende in”.

Met deze inzichten kun je ook veel beter het gesprek met de opdrachtgever aan gaan. Als je kunt aantonen met cijfers hoe het in de praktijk zit, kun je expertise inzetten op de plek waar nodig is.

Het meest concrete resultaat is dat we in 2019 met dank aan de cijfers en inzichten gaan schuiven met de inzet  van de ouderenconsulent. Daarnaast kunnen we nu ook naast de harde cijfers  meer duiding geven aan de opdrachtgever en beargumenteren welke accenten je wilt zetten.
De reactie van het stadsdeel? Anders dan ze van ons gewend waren kregen ze een uitgebreide analyse die op zich positief werd ontvangen maar wel als ‘te uitgebreid’ werd gevonden. Hiermee  hebben we ze wel een kijkje in de keuken kunnen geven hoe we tot de keuzes zijn gekomen en dat hebben ze als zeer positief ervaren.

Het aanpassingsvermogen van jb Lorenz is groot en positief. Elk team wordt meegenomen op het eigen niveau.

Hoe vind je dat het proces / begeleiding door jb Lorenz is geweest?
Jullie hebben een enorm aanpassingsvermogen laten zien. Het ene team was heel inhoudelijk en het andere team had wat moeite met het lezen van het cijferwerk. Toch hebben jullie elk team op het eigen ontwikkelingsniveau meegenomen en dat was erg goed om te zien.
Wat ik heel krachtig en prettig vond van jullie benadering is dat we tips en trics kregen, bijvoorbeeld waar nog ruimte voor beïnvloeding zit wat niet wordt opgepakt.

De volledige aanpak van jb Lorenz is echt heel goed op maat.

En tot slot, zou je andere mensen adviseren om een training bij jb Lorenz te volgen?
Als je geïnteresseerd bent in meer kennis opdoen en een nog betere redenering van keuzes zou ik het zeker aanraden. Zeker in het welzijnsdomein geldt, pak je kracht weer terug als welzijnsorganisatie. Zorg dat je zelf gedegen analyses maakt op basis waarvan je de keuzes kunt bepalen en ook sterker het gesprek aan kunt gaan met je opdrachtgever. Het is een manier van werken die je wat kunt opleveren en die ik zeker kan aanraden aan welzijnsorganisaties.
Wat is de sociale scan?
De sociale scan is een instrument om het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Door met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens de kenmerken, veerkracht en sociale risico’s op wijk- en stadsdeelniveau inzichtelijk te maken, kan het opdrachtgeverschap vanuit gemeenten worden aangescherpt. Daarmee draagt inzicht op wijkniveau bij aan een andere inzet van mensen en middelen. Op die manier krijgen gemeenten er een extra beleids- of sturingsinstrument bij: daar waar inzet van bijvoorbeeld welzijn het hardste nodig is, komt er extra aandacht, inzet of expertise. We werken meer toe naar een samenhangend efficiënt en effectief aanbod.
 
 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied