Terug naar het overzicht

Sociale scan Den Haag, interview met Elise Loers

Naam: Elise Loers
Functie: Jeugdwerker
In het kader van de uitvoering van de sociale scan voor de gemeente Den Haag spraken we met Elise Loers, jeugdwerker bij het stadsdeel Leidschenveen Ypenburg over het hoe en waarom van het inzetten van de sociale scan.
Elise, hoe heb je het werken met de sociale scan ervaren?
De cijfers die de sociale scan heeft opgeleverd, zijn erg fijn. Dat geeft meer onderbouwing naar de gemeente.
Het is nu zaak om met de cijfers aan de slag te gaan, het duiden ervan in de praktijk. Wat zeggen de cijfers over de wijk? Ook als je dit vergelijkt met andere wijken of Nederland?
Om die duiding goed te doen, is meer nodig dan de twee bijeenkomsten die er zijn  geweest. Die bijeenkomsten heb ik wel als zeer prettig en nuttig ervaren, maar we willen nu meer. Maar nu, we hebben cijfers en dat is hartstikke goed maar wat gaan we er mee doen?

De sociale scan is een goed startpunt geweest. Als jeugdwerker ben ik geen cijfertype, maar dit heeft wel voor nieuwe denkroutes gezorgd.

Wat heeft de sociale scan (tot nu) concreet opgeleverd in resultaat?
De gemeente heeft de vraag gesteld om een beeld te schetsen van de wijk gekoppeld aan de ambities waar we mee werken. Daar hebben de cijfers van de sociale scan bij geholpen, het beeld is nu completer.
Daarnaast heb ik, met mijn collega’s, ook meer inzicht gekregen in hoe de wijk echt in elkaar zit. We hebben nu scherper de verschillen tussen Ypenburg en Leidschenveen in beeld. We weten nu exact waar de jeugd zit en hoe dat is verdeeld. En wat heel positief is, intern kunnen we nu de discussie voeren over de verdeling van onze inzet. Welke expertise en welke mensen zijn waar het hardste nodig. We gaan nu ook nogmaals kijken naar het subsidieverzoek om te kijken welke expertise waar nodig is.

Het is heel belangrijk om je als welzijnsorganisatie goed op de kaart te zetten. Je moet laten zien wat de kracht is van ons werk en voor wie we het doen. De sociale scan levert daar zeker een bijdrage aan.

Hoe vind je dat het proces / begeleiding door jb Lorenz is geweest?
Jullie (jb Lorenz) hebben mij aan het denken gezet hoe ik meer inzicht kan krijgen in mijn werk. Door het werken met de sociale scan heb ik nieuwe denkroutes ontdekt. Ik ben zelf verder gaan zoeken naar cijfers die nog niet in de scan stonden en het heeft mij bewust gemaakt dat cijfers van belang zijn om mijn werk meer te kunnen onderbouwen.
Een leerpunt achteraf, is dat er nog meer tijd in begeleiding van het duiden van cijfers wordt gestoken. Meer bijeenkomsten hiervoor zijn echt nodig om wat er achter de cijfers zit ook goed te begrijpen en om te kunnen zetten in acties. Ik ben als jeugdwerker ook best nog wat cijfermatige termen tegengekomen die nieuw waren. Dat maakt het ook lastiger. Ik snap dat de scan wordt gemaakt voor verschillende doelgroepen; de gemeente is geen jeugdwerker en wij zijn geen gemeente. Dat zal het ook extra pittig voor jullie maken.
Wat is de sociale scan?
De sociale scan is een instrument om het gebiedsgericht werken te ondersteunen. Door met kwantitatieve en kwalitatieve gegevens de kenmerken, veerkracht en sociale risico’s op wijk- en stadsdeelniveau inzichtelijk te maken, kan het opdrachtgeverschap vanuit gemeenten worden aangescherpt. Daarmee draagt inzicht op wijkniveau bij aan een andere inzet van mensen en middelen. Op die manier krijgen gemeenten er een extra beleids- of sturingsinstrument bij: daar waar inzet van bijvoorbeeld welzijn het hardste nodig is, komt er extra aandacht, inzet of expertise. We werken meer toe naar een samenhangend efficiënt en effectief aanbod.
 
 

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied