Pijn in het domein

Onderzoek: ‘Pijn in het domein’

Posted · Add Comment

Professionals in het sociaal domein en de fysieke leefomgeving (omgevingsmanagers, projectmanagers) staan elke dag voor de uitdaging om met veel partijen samen aan oplossingen te werken die het publieke belang dienen. In het boek ‘vijf jaar sociaal domein: veel gedaan, weinig bereikt’ komen deze uitdagingen uitvoerig aan bod. Ook in adviestrajecten met gemeenten worden continue […]

Ontmoetingsdag sociaal domein 2020

Save the Date – Ontmoetingsdag 27 maart 2020

Posted · Add Comment

Vooraankondiging In 2020 organiseren we alweer voor de vijfde keer onze jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein. Een jubileum, dus we gaan er iets speciaals van maken! Dit keer ontmoeten we jou graag op vrijdag 27 maart 2020 bij Green.DNA in Klarenbeek. We gaan er een inspirerende en waardevolle dag van maken met veel actie en interactie! […]

Samenwerken in het Sociaal Domein; een nieuwe training van jb Lorenz met buro RoutsLaeven.

Posted · Add Comment

Samenwerking tussen diverse partijen is dé centrale uitdaging in het sociaal domein. Er wordt steeds minder vanuit centrale overheden opgelegd. Het lokaal en regionaal verenigen van zoveel mogelijk belangen tussen lokale overheden, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie en justitie wordt steeds meer het leidende principe. Voor constructieve samenwerking binnen het sociaal domein zijn stevige, wendbare professionals […]

Nieuw progressief elan

Posted · Add Comment

Waarschuwing: deze blog bevat een politiek geladen beschouwing. Ieder vergelijk met de eigen leefomgeving berust op louter toeval en wordt, sorry dat ik dit zo stel, gelegd door de eigen associaties van de lezer[1]. April is de maand van de filosofie. Traditioneel wordt dit opgeluisterd door een essay over een specifiek thema. Dit jaar is […]

Uitnodiging JB Lorenz ontmoetingsdag 2018

Posted · Add Comment

Beste genodigde, Ook in 2018 organiseren we weer onze jaarlijkse ontmoetingsdag sociaal domein. En dit keer ontmoeten we jou graag 9 maart 2018 bij De Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. We gaan er ook deze derde editie weer een inspirerende en waardevolle dag van maken met veel actie en interactie! 2018 is het vierde jaar sinds de […]

Gemeentelijke overall rapportage sociaal domein

Posted · Add Comment

Op 4 december 2017 verschijnt de overall rapportage sociaal domein van het SCP. Een belangrijke rapportage voor de Tweede Kamer die inzicht geeft in ontwikkelingen die zich voordoen in het gedecentraliseerde sociaal domein. De Overall Rapportage geeft een landelijk beeld maar biedt geen inzicht in de situatie of ontwikkelingen bij afzonderlijke gemeenten. Daarom ontwikkelde jb […]

 

Onze projecten