Terug naar het overzicht

SET wat is Het?

De wereld digitaliseert en dat is al een tijdje aan de gang. Maar deze corona crisis lijkt dit proces wel in een stroomversnelling te hebben geduwd. Thuiswerken is het nieuwe werken. Maar dit moet wel mogelijk zijn. Zaken die vanzelfsprekend lijken als een goede internetverbinding (oké, hier lopen we allemaal wel eens tegenaan) en een goed werkende laptop of pc, zijn niet voor iedereen beschikbaar. Zeker in de zorg, niet alleen medisch maar zeker ook maatschappelijk, kan (het gebrek aan) digitalisering een grote impact op de kwaliteit van de zorg hebben. Wie weet nu in tijden van lock-down hoe het met onze kwetsbare thuiswonenden in onze samenleving gaat? Via bijvoorbeeld beeldbellen blijft er contact, maar dan moet niet alleen de organisatie maar ook de persoon in kwestie hier de beschikking over hebben. Contact is, juist nu, belangrijker dan ooit.

Gelukkig zijn er middelen beschikbaar vanuit de overheid om deze digitale achterstand in de maatschappelijk zorg tegen te gaan. Voor maatschappelijke en sociale partners zijn er mogelijkheden door het rijk aangeboden en is de SET regeling ontstaan. Maar wat is dit?

Subsidie

Het ministerie van VWS heeft geld vrijgemaakt voor het verstrekken van subsidies voor het optimaliseren van digitalisering voor zorg en/of maatschappelijk werk op afstand. Dit wordt SET genoemd, wat staat voor Stimuleringsregeling E-health Thuis. Het doel van SET is zorgen dat onze kwetsbaren met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Vorig jaar is de PréSET hieraan toegevoegd waarmee de zorgaanbieder tot een gedragen visie kan komen over hoe digitalisering kan bijdragen aan hun missie.

Hulp nodig?

Jb Lorenz kan u ondersteunen bij het digitaliseren van uw maatschappelijk werk. Onder andere door het aanvragen en uitvoeren van de subsidie die via RVO verstrekt wordt. U kunt zelf kiezen of u ons voor een onderdeel wilt inzetten of dat u onze kennis en expertise voor alle onderdelen wilt inzetten. We bieden ondersteuning aan in het volledige traject van de SET van subsidieaanvraag tot verantwoording. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan tijdens het project zelf bij het starten van het project, de selectie van passende leveranciers inclusief advies en de implementatie van de oplossing. En indien de subsidie wordt toegekend, zullen wij zoveel mogelijk van de beschikbare middelen vanuit de subsidie aanwenden voor de oplossingen en uw organisatie. Wanneer de subsidieaanvraag onverhoopt niet gehonoreerd wordt, dan zullen wij GEEN kosten in rekening brengen.

SET wat is Het? SET is ervoor zorgen dat thuiswonende kwetsbaren de juiste zorg kunnen blijven ontvangen dankzij digitalisering bij organisaties in het sociaal domein, gesubsidieerd door de overheid.

Lees hier meer over digitale geletterdheid of neem contact op met Daan of Sander.

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied