Terug naar het overzicht

Samenwerken

“Alleen samen krijgen we Corona onder controle”.

Deze slogan is belangrijk, maar wordt niet door iedereen even letterlijk omarmd. Zo wist de NOS vorige week te melden dat het OMT in haar eigen samenstelling als belangrijkste adviesorgaan rond de Corona-aanpak geen ruimte zag voor deelname vanuit andere disciplines. Met nog meer experts aan tafel zou het vinden van een consensus helemaal niet meer te doen zijn, zo vreesde Van Dissel.

Net als bij de Coronacrisis is er binnen het thema zorg en veiligheid een dringende behoefte aan integrale sturing. Binnen dit thema zijn er tal van factoren die meetellen voor het bepalen van een juiste strategie. Niemand zit te wachten op een advies waar iedereen klakkeloos mee instemt. Het gaat om de motivatie van de betrokken en verantwoordelijke partijen die samen een maatschappelijke opgave beet willen pakken. Hebben we het over hetzelfde maatschappelijke probleem en vinden we een gezamenlijke strategie?

In ons white paper wordt door jb Lorenz en anderslerenmotiveren op een ludieke manier de verbinding gezocht tussen samenwerkingsverbanden en motiverende gespreksvoering. Want als we diep van binnen allemaal een zelfde richting willen volgen, als we allemaal voelen dat we in die richting een (gedeelde) verantwoordelijkheid in dragen, wat houdt ons dan tegen? En hoe kunnen jij en ik ondersteunend zijn om complexe samenwerking voor elkaar te krijgen?

Ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt en wat je reactie is. Dirk Jimmink.

Lees het white paper hieronder:

WP-Samenwerkingsverbanden-v2


Download de white paper hier:

Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten

Vakgebied