interviews en opinie

Posted · Add Comment

Regelmatig vertellen onze adviseurs in de vorm van interviews over de werkzaamheden en ontwikkelde diensten en projecten. Ook worden onze mensen regelmatig gevraagd om columns te schrijven. Op deze pagina houden we dit allemaal bij. In het interview sturen op uitkomsten vertellen Renate van Huizen en Bianca den Outer over de mogelijkheden die gemeenten hebben om […]

Pseudonimiseer en jb Lorenz bundelen kennis en expertise voor veilige verwerking van persoonsgegevens binnen de publieke sector

Posted · Add Comment

Op 25 november 2016 hebben Pseudonimiseer en jb Lorenz officieel hun samenwerking bekrachtigd. Deze samenwerking stelt gemeenten, maar ook andere partijen in het sociaal domein, in staat om veilig en gecontroleerd persoonsgegevens te verwerken ten bate van analyses. Middels deze samenwerking wordt invulling gegeven aan de eisen die de wet stelt voor wat betreft organisatorische […]

moviera

Scenarioplanning voor Moviera

Posted · Add Comment

Moviera is een specialistische instelling gericht op het voorkomen van acuut, ernstig geweld en het herstel van duurzame veiligheid. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die mishandeld en/of (seksueel) misbruikt zijn en slachtoffers van huiselijk geweld en/of verkrachting met ernstig lichamelijk letsel. Moviera levert ondersteuning aan 5 centrumgemeenten in Utrecht en Gelderland met 66 […]

Bianca den Outer: ‘Gemeenten moeten leren sturen op de fundamentele verhouding die ze met hun burgers hebben’

Posted · Add Comment

Bianca den Outer van expertbureau jb Lorenz ondersteunt gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken binnen het sociaal domein. Voordat beide partijen het denken in termen van ketengovernance volledig omarmen, moet er nog heel wat gebeuren, stelt ze. Het ontbreekt de gemeenten aan kennis over het zorgveld, en de zorgaanbieders weten nog […]

Interview: Sturen op schaarste verdelen

Posted · Add Comment

Een grote uitdaging voor de gemeenten is om grip te krijgen op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden en daar goed op te sturen. Wij zijn bij JB Lorenz sinds 2012 bezig met het innoveren van sturing in het sociale domein.  De specialisten Bianca den Outer en Renate van Huizen leggen in een interview uit hoe wij gemeenten hiermee helpen. […]

 

Onze projecten