Terug naar het overzicht

Zuid-Limburg | ‘Kwartiermaker governance zorg en veiligheid’

Het traject Governance zorg en veiligheid in Zuid-Limburg richt zich op een betere samenhang in de aanpak van maatschappelijke problemen die voortvloeien uit thema’s op het snijvlak van zorg, welzijn, veiligheid en straf. Die samenhang ontbreekt te vaak op dit moment. Burgers, maar ook professionals, lopen daardoor in de uitvoering tegen muren aan. In 2020 is daarom een begin gemaakt om de ambitie te verwezenlijken om te komen tot een Governance zorg en veiligheid Zuid-Limburg. 

Door de samenwerkingspartners (gemeenten, GGZ, Politie, OM, GGD, Veiligheidshuizen en Veilig Thuis) in Zuid-Limburg is een initiatief gestart tot nadere samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid. De genoemde partijen hebben consensus bereikt over het governance-voorstel dat nu aan de regio wordt voorgelegd. Het ‘fundament governance zorg en veiligheid Zuid Limburg’ is een resultaat van gezamenlijke inspanningen die onder leiding van de kwartiermaker zijn geïnitieerd. Tal van actieve netwerkpartners uit de regio zijn betrokken geweest via interviews, enquêtes en interactieve sessies. De kern van het fundament vormt de inrichting van een commissie zorg en veiligheid die niet alleen een informerend karakter heeft, maar ook doorzettingskracht weet te organiseren. Dit laatste betekent dat de commissie zorgt dat weerbarstige knelpunten via korte lijnen worden aangepakt. 

De commissie zorg en veiligheid is erop gericht om:

  • Invloed te hebben op knelpunten/ stagnaties binnen de continuïteit van zorg en veiligheid;
  • Gedeeld eigenaarschap te bevorderen;
  • Te zorgen voor samenhang en verbinding tussen de komende en lopende projecten/dossiers;
  • Een belangrijke netwerkrol te vervullen, en 
  • Aansluiting te zoeken bij de landelijke ontwikkelingen. 

De commissie zal in zich in het begin focussen op het leggen van verbindingen en zorgen voor integrale advisering in de regio. Op den duur wil men toewerken naar een stevigere basis met het perspectief op doorzettingsmacht en eventueel besluitvorming. 

Resultaat

Onder leiding van de kwartiermaker is een fundament vastgesteld waarmee de commissie zorg en veiligheid aan de slag kan. Met een duidelijke focus op thema’s als ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’, verward hoog risico gedrag en ‘passende huisvesting en leefbaarheid’ is er een heldere werkwijze vastgesteld waar de commissie zich op kan richten en ligt er een werkagenda om te volgen in de tweede helft van 2021.
De tweede helft van 2021 zal de programmaleider als spin in het web invulling geven aan de implementatie van hetgeen is voorgesteld in het fundament.

Neem contact op
Terug naar het overzicht

Aangesloten specialisten