Terug naar het overzicht

Regiosecretaris Wet verplichte GGZ Noord- en Midden-Limburg

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Voor veel partijen – Openbaar Ministerie, gemeenten, ggz aanbieders, politie – betekent dat veel en grote veranderingen. Zowel voor hun eigen organisaties als voor de onderlinge samenwerking. De wet geeft op een aantal vlakken veel ruimte en dat maakt dat er onderwerpen zijn die niet logischerwijs één eigenaar hebben.

In de regio Noord- en Midden-Limburg levert jb Lorenz de secretaris voor het regio-overleg Wet verplichte GGZ. Één van de taken is het vormgeven en organiseren van het wettelijke regio-overleg waar Openbaar Ministerie, het college van B&W en geneesheer-directeur(en) aan tafel zitten. Door de specifieke zorginfrastructuur van de regio, het aantal partijen en de verschillen tussen (sub)regio’s die soms incongruent zijn met andere Wvggz-regio’s een uitdagende opdracht.

Terug naar het overzicht